3. MÍSTO

Autor/ka: Jiří Černický
Název: Jiří Černický. Dolby Painting. Between postmodernism and neoconceptualism / Dolby malba. Mezi postmodernou a neokonceptualismem

Editor: Vladimíra Šefranka
Grafická úprava:  Marek Pistora (Studio Najbrt)
Fotografie: Martin Polák
Nakladatelství:  dvorak sec contemporary
Tiskárna: Dekameron CZ s. r. o.
Písmo: Franklin Gotic, Typewriter
Počet stran: 222
Rozměr: 21 x 25 cm
Doporučená cena: 700 Kč

Technická komise ocenila knihu, která byla vyrobena klasickými polygrafickými postupy a zároveň byla opatřena autorským výtvarným prvkem. Každý kus byl dotvořen samotným umělcem nanesením vrstvy lepidla a odpadu, a stává se tak originálem. Název není na hřbetu, ale je oproti standardu vytištěn na čele publikace.