Autor/ka: Nikola Hoření
Název: Kéž by! Kniha tužeb

Grafická úprava: Nikola Hoření
Ilustrace: Nikola Hoření
Nakladatelství: Bylo nebylo
Tiskárna: Tiskárna Protisk, s. r. o.
Písmo: autorské písmo (Nikola Hoření)
Počet stran: 28
Rozměr: 15 x 21 cm
Doporučená cena: 680 Kč

„Publikace mladé autorky Nikoly Hoření Kéž by! Kniha tužeb propojuje statické obrázky s pohyblivými animacemi vytvořenými pomocí šrafované folie. Kniha tak tvoří neobvyklý komiks a beze slov vyjadřuje představy a přání. Jedná se o velmi neobvyklý koncept autorky, ilustrátorky a zároveň grafičky. Publikace se vyznačuje i velmi náročným zpracováním pomocí lentikulárního efektu, které při obracení listů umocňuje celkový příznivý pocit svou hravostí a je velmi dobře zpracován.“

– Zdeněk Freisleben a Helena Koenigsmarková