Čestné uznání

Autor/ka: Nikola Hoření
Název: Kéž by! Kniha tužeb

Grafická úprava: Nikola Hoření
Ilustrace: Nikola Hoření
Nakladatelství: Bylo nebylo
Tiskárna: Tiskárna Protisk, s. r. o.
Písmo: autorské písmo (Nikola Hoření)
Počet stran: 28
Rozměr: 15 x 21 cm
Doporučená cena: 680 Kč

Čestné uznání poroty získala publikace Kéž by! za netradiční technologické i grafické zpracování. Při obracení listů dochází k lentikulárnímu efektu, díky kterému kniha „ožívá“.