Lukáš Prokop

Jsem v PNP krátce, a tak jsem si prohlédl jenom nepatrné množství fondů. Ve všech, i když jsem zvyklý spíš číst, jsem nakonec sklouzl k fotografiím. Mezi těmi, které jsem viděl, na mě největší dojem udělal konvolut fotografií Blíže neurčené besedy s neznámými lidmi z fondu Jarmily Glazarové. Vlastně ani ne všechny, ale čtyři pět fotografií z tohoto oddílu. Na jedné spisovatelka sedí za jídelním…

Zdeněk Freisleben

Zdeněk Freisleben

Specifikovat osobní výběr ze sbírky Památníku národního písemnictví je docela složitá záležitost. Kdyby bylo na mě, vybral bych si desítky osobností a výtvarných děl, ale protože se chce patrně jedno či dvě jména, omezím se tedy na ně. Předesílám, že literaturu a knihy mám neodmyslitelně provázané i s výtvarným uměním. V tomto smyslu jsou „moji“ autoři jako například Karel Teige, a to z důvodu,…