O Literárním archivu

Projekty

Probíhající projekty

OD PRAMENE K EDICI. ZPŘÍSTUPNĚNÍ FONDŮ ČESKÉ LITERATURY A JEJICH VYUŽITÍ V EDIČNÍ PRAXI

Projekt NAKI II (MK ČR), identif. kód: DG16P02H033
Nositelé grantu: Památník národního písemnictví a Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
Řešitel: T. Pavlíček (za PNP), J. Flaišman (za ÚČL AV ČR)
Doba trvání projektu: od 2016 do 2020
Více o projektu zde. 

Interní výzkumné úkoly

Edice divadelních her Zdeňka Kalisty napsaných ve vězení
Řešitel: R. Ferklová
Výstup: pod názvem Divadelní hry psané ve vězení vyjde v roce 2019 v edici Depozitář, řada Dokumenty

Edice pamětí Karla Horkého (2 díly)
Řešitel: H. Vaníčková
Výstup: pod názvem Paměti Karla Horkého: Zápisky věčného žáka I–II vyjde v roce 2020 v edici Depozitář, řada Dokumenty

Dokončené projekty

Zkušenost exilu. Osudy exulantů z území bývalého Ruského impéria v meziválečném Československu

Hungarika ve fondech Památníku národního písemnictví

Modernismus Machar  Masaryk: myšlení, tvorba a jednání

Communitas pro praxis - Partnerství pro praxi

Soupis germanik v Literárním archivu Památníku národního písemnictví

Příprava edice barokního románu Veliký život Pána a Spasitele našeho Krista Ježíše od kapucína Martina z Kochemu

Zpracování fondu Josefa Hlávky

Neznámé hodnoty: zpracování, soupis a zpřístupnění fondu tzv. "varií" v LA PNP

ARCHIV - databáze literárního archivu Památníku národního písemnictví

Soupis osobního fondu Jana Wericha

Katolická moderna v zrcadle korespondence

Soupis fondu a scénář k expozici spisovatele Jaroslava Foglara

Soupis polonik uložených v literárním archivu Památníku národního písemnictví

Vědecké zpracování a zhodnocení osobního fondu a knihovny Vladimíra Holana

Průvodce po fondech literárního archivu Památníku národního písemnictví do roku 1997