Projekty

2016

Portál literárních muzeí a památníků v ČR 
www.literarnimuzea.cz

Cíl projektu

Cílem projektu je soustředit a zpřístupnit na jednom místě informace o literárních muzeích, domech či památnících spisovatelů v České republice a zvýšit tak zájem české i zahraniční veřejnosti o toto kulturní dědictví. Strukturované informace o místech a spisovatelích v České republice chce Metodické centrum zveřejňovat na nově zřízeném portálu.

Popis stavu

Přístup k informacím o muzejních expozicích, archivech či knihovnách osobností české literatury, stejně tak jako informace o aktuálním dění v těchto institucích je v současné době dílčí a závisí na existenci a kvalitě webových stránek jednotlivých subjektů. Jedním z faktorů ovlivňujících současnou situaci je skutečnost, že tyto subjekty mají různé zřizovatele a působí v rozdílných podmínkách, tím i jejich prezentace má odlišnou úroveň.

Asociace muzeí a galerií ČR (AMG) vytváří na svých webových stránkách adresář muzeí a galerií, kde  jsou uvedeny také odkazy na jejich webové stránky.

Literárnímu dědictví se dlouhodobě věnuje Matice česká, předpokládá se spolupráce MC s touto společností.

Realizace projektu

  • rešerše mapující subjekty zabývající se literárním odkazem v ČR
  • struktura a obsah portálu, jeho uvedení do provozu a administrace