2011

Adresát Oldřich Mikulášek

2. 12. 2011 – 30. 12. 2011
PNP – Malá výstavní síň, Strahovské nádvoří 1/132, Praha 1

Autorka: Hana Kraflová
Spolupráce: Moravské zemské muzeum v Brně

Stěžejní část spisovatelovy pozůstalosti tvoří bohatá korespondence, která ukazuje Oldřicha Mikuláška jakožto adresáta dopisů osobních i úředních, vlídných, závažných i oficiálně chladných. Barevné ladění výstavy provede návštěvníky od nevinně modrého dětství přes hnědé období válečné, rudá léta padesátá a nadějnou zeleň následujícího desetiletí až k normalizační šedi. „Poštovní“ stylizace expozice charakterizuje životní etapy, v nichž se rovněž promítly politické souvislosti prostřednictvím portrétů státníků na poštovních známkách. Pro výstavu bylo vybráno přes 50 textových dokumentů, především dopisů. Procházka mezi nimi evokuje listování dějinami české literatury. Odesílateli jsou například František Halas, Jan Skácel, Jindřich Chalupecký, Egon Hostovský, Vladimír Holan, František Hrubín, Milan Uhde, Ludvík Kundera, Jan Pilař nebo Jaroslav Seifert. Najdeme zde mnohé dosud nepublikované fotografie z básníkova mládí, soukromí, umělecké portréty od Bohumila Marčáka, ale i fotografie z veřejných vystoupení a besed, tak hojných v 50. a 60. letech.

obrazek