51 +

21. 4. – 29. 5. 2016, letohrádek Hvězda
kurátorka: Kateřina Šedá
grafické řešení: Adam Macháček 

Nejkrásnější české knihy roku, tradiční soutěž pořádaná PNP a MK ČR, je letos opravdu nejkrásnější. Krom obvyklé technické a výtvarné komise, zasedala i Nejkrásnější komise, tedy přeš šest desítek osobností, které k výběru knih přizvala výtvarnice Kateřina Šedá a grafik Adam Macháček. Bylo uděleno rekordních 99 cen: vlastní cenu pro svou nejkrásnější knihu věnoval filozof i bezdomovec, známá zpěvačka i předškolní dítě.

Do 29. 5. bude letohrádek Hvězda zaplněn nejkrásnějšími knihami, které u nás v minulém roce vyšly. Na výstavě je k vidění všech 202 přihlášených titulů, z nichž můžete vybrat svou nejkrásnější knihu. Vítězná publikace obdrží 100. cenu: Nejkrásnější cenu a hvězdnou cenu diváků a čtenářů, za níž se skrývají všechny soutěžní tituly. Vylosovaný návštěvník navíc společně povečeří s tvůrci oceněné knihy. Výstavu doplňují portréty porotců pořízené fotografem Martinem Hlavicou a promítání záznamu ze slavnostního ceremoniálu. 

SLUNCE JASNÁ SVĚTŮ JINÝCH

4. 5. – 10. 7. 2016, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně

Výstava pojmenovaná podle verše z Máje – SLUNCE JASNÁ SVĚTŮ JINÝCH – přináší pohled zejména na kresebné dílo předního českého básníka a tvůrce českého jazyka. V záznamech jeho kreseb můžeme tak být svědky básníkova pěšího putování milovanou krajinou. Soubor uváděný první dochovanou Máchovou kresbou (podle soupisu pořízeného Bohumírem Mrázem a publikovaném v knize Hrady spatřené) – Karlštejnem (nyní v majetku Muzea v Netolicích) přináší kolorované kresby, které v Památníku národního písemnictví jsou dostupné na volných listech. V expozici je také zastoupený – vzhledem k Máchovým kresbám – zcela zásadní Černý sešit. Na výstavě je rovněž možné zhlédnout vzácné první vydání Máje. Expozici doplňují dva obrazy od současných českých malířů, Ivana Ouhela a Vladimíra Kokolii. Hlavním a podstatným spolutvůrcem výstavy je Památník národního písemnictví, který je hlavním zapůjčitelem vystavených děl.

Gabriela Preissová (1862–1946)

28. 4. –  19. 6. 2016, Památník písemnictví na Moravě, Rajhrad

Památník písemnictví na Moravě ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví připravili výstavu Gabriela Preissová (1862–1946). Výstava se zaměřuje na zpřístupnění a popularizaci odkazu moravské autorky, jejíž dramatické texty reprezentují zlatý fond moravského písemnictví a jsou aktuální i 70 let po její smrti. Pro střední školy je připraven speciální doprovodný program na téma realistické drama. PNP poskytl na výstavu materiály z fondu Gabriela Preissová. 

Josef Váchal, Kniha vzpomínek. Dialog díla a fotografie

14. 4. – 19. 6. 2016, Galerie výtvarného umění Cheb

Výstava uspořádaná GAVU Cheb ve spolupráci s PNP představuje českého malíře a grafika v kontextu jeho výtvarné a fotografické tvorby. Umělec po velkou část svého života fotografoval, přičemž využíval celou škálu přístupů k fotografii – od snahy o uměleckou fotografii přes zaznamenání motivu pro případné budoucí výtvarné dílo až po dokumentování osob, míst či situací. Cílem výstavy není představit Váchala primárně jako fotografa. Důležité je zachycení „meziprostoru“ mezi výtvarným dílem a fotografií. Počátky Váchala – fotografa spadají do roku 1905, kdy vznikl i umělcův Deník 1905 / Kniha vzpomínek. Název přejala nejen tato výstava, ale také publikace, kterou při této příležitosti vydává nakladatelství Arbor vitae ve spolupráci s PNP.

Komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou Hanou Klínkovou se uskuteční ve středu 1. 6. 2016 od 17.00.

Nejkrásnější české knihy roku 2014

18. 9. 2015 – 29. 5. 2016, Národní technické muzeum

V expozici Tiskařství se představují knihy oceněné za své výjimečné grafické, ilustrační a polygrafické zpracování, které byly vydané v posledním kalendářním roce. V rámci jubilejního 50. ročníku ceny organizované Památníkem národního písemnictví a Ministerstvem kultury ČR byly hodnoceny publikace celkem v sedmi kategoriích. Vítězné knihy letošního ročníku si budou nyní moci prohlédnout návštěvníci Národního technického muzea v expozici Tiskařství, v prostoru evokujícím starou tiskárnu. Expozice Tiskařství dokumentuje vývoj výroby písma, hlavních tiskařských technik a knihařství a připomíná české osobnosti, které významně přispěly k rozvoji tohoto oboru.

 

Strahovské nádvoří 1/132, 118 38 Praha 1, IČ: 00023311
e: post@pamatnik-np.cz, t: +420 220 516 695

Design, koncepce a zpracování - HMS Design & Qwerton Formica