Havel—Prigov a česká experimentální tvorba

17. 6. — 30. 10. 2016
letohrádek Hvězda, obora Hvězda, Praha 6 — Liboc
otevřeno od úterý do neděle,10:00—18:00

Dílo Václava Havla představujeme u příležitosti 80. výročí jeho narození neobvyklým způsobem. Havel se v první významné fázi své tvorby, v 60. letech, věnoval i experimentální poezii a jejím výrazovým možnostem, které ztvárnil v několika sériích Antikódů.
Tato jeho drobná díla uvádíme ve dvou kontextech. Především v souvislosti s tvorbou jeho ruského vrstevníka Dmitrije Prigova, který v Stichogrammech v 70. letech užíval podobných postupů jako Havel, ačkoliv jeho rozsáhlé dílo, z kterého přinášíme několik druhově různorodých ukázek, se celkově ubíralo jiným směrem a mezi oběma autory a uměleckými kontexty nebyly přímé vazby.
Druhá souvislost uvádí Havlovy Antikódy i Prigovovo dílo do vztahu se silnou českou tradicí vizuální poezie a experimentálního umění. Havlův blízký vztah k Jiřímu Kolářovi a Běle Kolářové, stejně jako k Josefu Hiršalovi a Bohumile Grögerové je všeobecně známý. Méně se ví o díle autorů, kteří na hranici slova a obrazu vytvořili a v samizdatu publikovali pozoruhodná díla, z nichž některá se dosud nevystavovala ani nebyla nikdy znovu zveřejněna. V novém světle se tak ocitají práce Zdeňka Barborky, Vladimíra Burdy, Dalibora Chatrného, Emila Juliše, Miloše Korečka, Karla Miloty a Ladislava Nebeského.
Zatímco u každého z českých autorů vystavujeme některý jeho charakteristický projekt, u Prigova se zaměřujeme na různé druhy zacházení se slovem. Kromě stichogrammů jsou to přemalované stránky sovětských novin, slovesné objekty, básnické performance, výzvy adresované občanům intervenující do veřejného prostranství a fantomní instalace. 

kurátoři: Tomáš Glanc, Sabine Hänsgen, Petr Kotyk
grafické řešeni: Tereza Hejmová
architektonické řešení: Zbyněk Baladrán
realizace výstavy: Atelier Design MM
produkce a propagace: Monika Eretová, Vladimír Uhlík

Záštitu nad výstavou převzali ministr kultury Daniel Herman a Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. 

SLUNCE JASNÁ SVĚTŮ JINÝCH

4. 5. – 10. 7. 2016, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně

Výstava pojmenovaná podle verše z Máje – SLUNCE JASNÁ SVĚTŮ JINÝCH – přináší pohled zejména na kresebné dílo předního českého básníka a tvůrce českého jazyka. V záznamech jeho kreseb můžeme tak být svědky básníkova pěšího putování milovanou krajinou. Soubor uváděný první dochovanou Máchovou kresbou (podle soupisu pořízeného Bohumírem Mrázem a publikovaném v knize Hrady spatřené) – Karlštejnem (nyní v majetku Muzea v Netolicích) přináší kolorované kresby, které v Památníku národního písemnictví jsou dostupné na volných listech. V expozici je také zastoupený – vzhledem k Máchovým kresbám – zcela zásadní Černý sešit. Na výstavě je rovněž možné zhlédnout vzácné první vydání Máje. Expozici doplňují dva obrazy od současných českých malířů, Ivana Ouhela a Vladimíra Kokolii. Hlavním a podstatným spolutvůrcem výstavy je Památník národního písemnictví, který je hlavním zapůjčitelem vystavených děl.

Knihy pro děti oceněné v Čechách a na Slovensku / Knihy pre deti ocenené v Čechách a na Slovensku

1. 6. – 10. 7. 2016
Jihomoravské muzeum ve Znojmě

 

 

Strahovské nádvoří 1/132, 118 38 Praha 1, IČ: 00023311
e: post@pamatnik-np.cz, t: +420 220 516 695

Design, koncepce a zpracování - HMS Design & Qwerton Formica