Karlova kolébka

Karlovská výstava stá a čtvrtá aneb Osobnost Karla IV. v české novověké literatuře 

21. 10. – 20. 11. 2016
Malá výstavní síň, PNP na Strahovském nádvoří 1
otevřeno denně, 10:00 – 17:00

Památník národního písemnictví připravuje výstavu k výročí narození Karla IV. pod názvem Karlova kolébka. Karlovská výstava stá a čtvrtá aneb Osobnost Karla IV. v české novověké literatuře. Obraz „Otce vlasti“ v kontextu novověké literatury je příslibem zajímavých souvislostí historie a literatury, literární faktografie, umělecké fikce a dezinterpretace. Výstava sleduje tradiční obraz Karla IV. a jeho proměny v literatuře období baroka, počátků národního obrození, romantismu, 2. poloviny 19. století a především ve 20. století. 

Vstup na výstavu je volný.
(Výstava bude z provozních důvodů uzavřena 16. listopadu 2016)

Pozvánka na vernisáž výstavy 20. října 2016 zde
Tisková zpráva zde.

 

Havel—Prigov a česká experimentální tvorba

17. 6. — 30. 10. 2016
letohrádek Hvězda, obora Hvězda, Praha 6 — Liboc
otevřeno od úterý do neděle,10:00—18:00

Dílo Václava Havla představujeme u příležitosti 80. výročí jeho narození neobvyklým způsobem. Havel se v první významné fázi své tvorby, v 60. letech, věnoval i experimentální poezii a jejím výrazovým možnostem, které ztvárnil v několika sériích Antikódů.
Tato jeho drobná díla uvádíme ve dvou kontextech. Především v souvislosti s tvorbou jeho ruského vrstevníka Dmitrije Prigova, který v Stichogrammech v 70. letech užíval podobných postupů jako Havel, ačkoliv jeho rozsáhlé dílo, z kterého přinášíme několik druhově různorodých ukázek, se celkově ubíralo jiným směrem a mezi oběma autory a uměleckými kontexty nebyly přímé vazby.
Druhá souvislost uvádí Havlovy Antikódy i Prigovovo dílo do vztahu se silnou českou tradicí vizuální poezie a experimentálního umění. Havlův blízký vztah k Jiřímu Kolářovi a Běle Kolářové, stejně jako k Josefu Hiršalovi a Bohumile Grögerové je všeobecně známý. Méně se ví o díle autorů, kteří na hranici slova a obrazu vytvořili a v samizdatu publikovali pozoruhodná díla, z nichž některá se dosud nevystavovala ani nebyla nikdy znovu zveřejněna. V novém světle se tak ocitají práce Zdeňka Barborky, Vladimíra Burdy, Dalibora Chatrného, Emila Juliše, Miloše Korečka, Karla Miloty a Ladislava Nebeského.
Zatímco u každého z českých autorů vystavujeme některý jeho charakteristický projekt, u Prigova se zaměřujeme na různé druhy zacházení se slovem. Kromě stichogrammů jsou to přemalované stránky sovětských novin, slovesné objekty, básnické performance, výzvy adresované občanům intervenující do veřejného prostranství a fantomní instalace. 

kurátoři: Tomáš Glanc, Sabine Hänsgen, Petr Kotyk
grafické řešeni: Tereza Hejmová
architektonické řešení: Zbyněk Baladrán
realizace výstavy: Atelier Design MM
produkce a propagace: Monika Eretová, Vladimír Uhlík

Záštitu nad výstavou převzali ministr kultury Daniel Herman a Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. 

Film Havel—Prigov o výstavě, kterou můžete navštívit v letohrádku Hvězda, je ke zhlédnutí zde.

 

 

Strahovské nádvoří 1/132, 118 38 Praha 1, IČ: 00023311
e: post@pamatnik-np.cz, t: +420 220 516 695

Design, koncepce a zpracování - HMS Design & Qwerton Formica