2. MÍSTO

Autor/ka:
Název: Design v českých zemích 1900–2000

Editoři: Iva Knobloch, Radim Vondráček
Grafická úprava: Štěpán Malovec
Fotografie: Salim Issa, Štěpánka Stein, Ondřej Kocourek, Gabriel Urbánek
Nakladatelství: Academia a Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Tiskárna: Těšínská tiskárna, a. s.
Písmo: Tyfa Pro (stormtype.com), F Grotesk (radimpesko.com), Urban Grotesk (suitcasetype.com)
Počet stran: 660
Rozměr: 24,5 x 28,5 cm
Doporučená cena: 1 550 Kč

„Kniha je počinem v mnoha směrech a porota ji ocenila pro celkové koncepční řešení a čtenářskou přívětivost. Obdivuhodné je vybalancování layoutu knihy s ohledem na text, obrázky, popisky, poznámky a další konvence odborné literatury. Oceňujeme způsob, jakým se autoři vypořádali se strukturou komplikovaného obsahu. Za pozornost stojí také nejednoznačná a překvapivá obálka knihy.“

– Kateřina Přidalová, členka výtvarné komise