Edice Depozitář

Ediční pravidla

Struktura Edice Depozitář

publikace řady Dokumenty má obvykle toto členění:

I.
komentář s poznámkovým aparátem

II.
edice (korespondence, deníky, nevydané rukopisy aj.)

III. technická část
bibliografie (či výběrová bibliografie či citovaná literatura)
prameny
resumé v angličtině (případně ve více jazycích)
(další technické části dle materiálu – např. soupis korespondence, biografické a bibliografické medailony)
jmenný rejstřík
obrazová příloha
(poděkování)

publikace řady Studie má obvykle toto členění:

I.
monografie či soubor studií s poznámkovým aparátem

II. technická část
bibliografie (či výběrová bibliografie či citovaná literatura)
prameny
resumé v angličtině (případně ve více jazycích)
(další technické části dle materiálu – např. soupis korespondence, biografické a bibliografické medailony)
jmenný rejstřík
obrazová příloha
(poděkování)

Pokyny pro autory (vědecké publikace) zde

Dále platí rovněž tato pravidla (zejména pro řadu Dokumenty, edice Depozitář):

  • zkratky rozepisujeme
  • podtržená slova či pasáže nahrazujeme kurzivou
  • vynechání pasáže označujeme: […]
  • nečitelná slova či více slov označujeme: [nečitelné]
  • nečitelnou větu či pasáže označujeme: [nečitelná pasáž]
  • emendaci či nejisté čtení označujeme hranatými závorkami: např. [vějíř]