Poradní orgány

Ediční rada PNP

Mgr. Zdeněk Freisleben (ředitel)
PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D. (vedoucí OLA)
Mgr. Alena Petruželková (vedoucí OK)
PhDr. Vilma Hubáčková, CSc. (vedoucí OUS)
Mgr. Vladimír Uhlík (vedoucí OPS)
Ing. Jan Macháček (vedoucí OE)
PhDr. Jarmila Schreiberová (OLA, redaktorka sborníku Literární archiv)