2015

František Bidlo – Homo politicus

4. 9. – 4. 10. 2015
PNP – Malý výstavní sál

Autor: Jakub Hauser

František Bidlo vystoupil v druhé polovině 20. let jako jeden z nejvýraznějších autorů politických kreseb a ve 30. letech byl mnohými kritiky nazýván prvním a nejvýznamnějším politickýcm karikaturistou své doby. Výstava představila zejména Bidlovy vize blížící se války, tvorbu kritizující sociální nerovnosti či policejní represe a dohled, její část bude věnována i kresbám pro Štyrského Erotickou revue. František Bidlo přispěl zásadním způsobem k tomu, že byla karikatura přijata jako relevantní žánr výtvarného umění. Bidlo, který ve svých kresbách často předpovídal důsledky politických změn třicátých let, se sám stal pouhý den po německé kapitulaci obětí nacismu.