Grafický kalendář 2018: Mé hrady spatřené...

23/11/2017 – 12/1/2018
Malá vila PNP, Pelléova 20/70, Praha 6 - Bubeneč

Vstup: zdarma
Otevřeno: během koncertů a akcí v Malé vile PNP

Grafický kalendář 2018: Mé hrady spatřené... Grafický kalendář 2018: Mé hrady spatřené...

Od roku 2012 vytváří skupina grafiků originální linorytové kalendáře. Na počátku to byli Pavel Piekar a Zbyněk Hraba, postupem času se k nim přidávali další grafici, kteří se zabývají technikou linorytu. Za aktuálním grafickým kalendářem stojí skupina výjimečných osobností současné české grafiky –  Zbyněk Hraba, Zdena Hušková, Pavel Piekar, Miloš Sláma a Ladislav Sýkora a malíř a grafik italský, který má dlouholetou zkušenost s životem v ČR – Andrea Ballardini. Grafický kalendář a grafiky pro jednotlivé měsíce jsou každý rok tematizovány – v roce 2012 byli společným tématem Šumavské motivy, v roce 2013 Šumava romantická, v roce 2015 Dvanáct grafiků, v roce 2016 Dvanáct skladatelů, v roce 2017 12 podob vody.

Doprovodný program výstavy: 

23. 11. 2017, 19.00 – 1. koncert – vernisáž
Loutnové skladby, které zněly v soukromí evropských velmožů a panovníků 16 a 17. století
(Lorenzo Tracetti, Nicolas Vallet, Michelangelo Galilei, Francis Cutting,Hieronymus Kapsberger)
Přemysl Vacek – loutna

7. 12. 2017, 19.00 – 2. koncert
Adventní a vánoční písně v barokních Čechách

Enrico Radesca di Foggia, Francesco Turini, Karel Václav Rovenský, Adam Michna z Otradovic)
Přemysl Vacek – arciloutna, Michaela Syrová – zpěv, 

11. 1. 2018, 19.00 – 3. koncert
Čekání na jaro v barokních Čechách
(Jacob Regnart, Enrico Radesca di Foggia, Francesco Capello, Giulio Caccini,Gottfried Finger) 
Přemysl Vacek – arciloutna, Barbora Kabátková – zpěv, Petr Wagner – viola da gamba

POZVÁNKA