1. MÍSTO
CENA MINISTERSTVA KULTURY ČR

Autor/ka: Juliána Chomová, Klára Kolářová
Název: Hafanova dobrodružství

Grafická úprava: Juliána Chomová
Ilustrace: Juliána Chomová
Nakladatelství: KudlaPress
Tiskárna: KudlaPress
Písmo: Magnus
Počet stran: 144
Rozměr: 20,7 x 28 cm
Doporučená cena: 650 Kč

„Trojdílná série pracovních listů s názvem Hafanova dobrodružství překračuje meze očekávatelnosti ve více různých ohledech. Potenciální čtenáři – tedy děti předškolního či raně školního věku – zde nemají být uchlácholeni milým vyprávěním, ale jsou naopak vyzýváni zvolenými výrazovými prostředky k náročné vizuální i psychické iniciaci. V souznění s hlavním protagonistou Mistrem Hafanem, který nerad nosí svoji hlavu na krku, je i autorka grafického řešení obdobně svéhlavá a hladí čtenáře nelítostně proti srsti.“

– Pavla Pauknerová, členka výtvarné komise