1. MÍSTO
CENA MINISTERSTVA KULTURY ČR

Autor/ka: Matěj Hanauer
Název: Letec Otto Hanzlíček. Válečná cesta československého stíhacího pilota

Grafická úprava: Matěj Hanauer
Fotografie: Ladislav Sitenský, Vojtěch Veškrna, rodinný archiv
Nakladatelství: Labyrint
Tiskárna: Tiskárna Didot, s. r. o.
Písmo: Replica Pro, Archive Pro
Počet stran:  228
Rozměr: 23 x 30,5 cm
Doporučená cena: 499 Kč

„Původně bakalářský projekt Matěje Hanauera byl dopracován do smělého editorského počinu, kterému výrazně prospívá autorova dvojí role jako grafika i editora. V knize je patrné osobní zaujetí. Publikace není v pravém slova smyslu fikcí, protože se opírá o odborný historický komentář i memoárové podklady. Její efekt ale je – zejména díky práci s fotografickým materiálem – neobvykle kinematografický. Čtenář je sugestivně zván na cestu životem letce Otto Hanzlíčka i peripetiemi druhé světové války.“

– Pavla Pauknerová, členka výtvarné komise