16. 6. 2017

Literární soutěž Zkušenost exilu

Památník národního písemnictví vyhlašuje literární soutěž pro děti, mládež a dospělé na téma Inspirace odlišností: moje setkání s jinou kulturou u příležitosti konání výstavy Zkušenost exilu. Texty je možné zasílat do 15. října 2017. Vyhlášení výsledků se uskuteční 29. října 2017 v letohrádku Hvězda. 

Kategorie 
mládež 11–15 let (vyprávění)
dospělí 16–100 let (fejeton)

Rozsah: max 2 normostrany (cca 3 600 znaků vč. mezer) 

Harmonogram soutěže: 
16. 6. vyhlášení
15. 10. uzávěrka
16. 10. - 28. 10. hodnocení textů odbornou porotou složenou ze zástupců pořadatele, literátů a literárních teoretiků. V porotě zasednou bohemista a básník Dominik Melichar a za PNP literární historik a teoretik Lukáš Prokop. 
29. 10. vyhlášení výsledků v 16.00 hod. v letohrádku Hvězda 

Ceny
Kategorie mládež: 1. cena – čtečka e-knih, 2. cena – power banka, 3. cena – knižní dárek + 1 e-kniha dle vlastního výběru
Kategorie dospělí: 1. cena – čtečka e-knih, 2. cena – power banka, 3. cena – publikace z produkce PNP + 1 e-kniha dle vlastního výběru 

Každý přihlášený může poslat pouze 1 soutěžný text. 

Texty do soutěže s vyplněnou prihláškou zasílejte koordinátorce soutěže elektronicky na e-mail: arndt@pamatnik-np.cz, nebo písemně na adresu:
Tereza Arndt, Oddělení prezentace sbírky, Památník národního písemnictví, Pelléova 20/70, 160 00 Praha 6 – Bubeneč.   

antispam