Literární víry


Literární víry Literární víry

Literární víry nabízíme jako cyklus nebo jako jednorázový pořad. Naši lektoři Vás vezmou na dlouhou pouť od vzniku literatury až do dnešních dnů nebo se vypráví jen tam, kam se Vám to hodí – do období baroka, národního obrození, romantismu, realismu, mezi modernisty a buřiče, do problematiky exilové literatury aj.

Cyklus pořadů prezentuje dějiny literatury od jejích počátků až po současnost. Nabízí doplnění hodin literatury a za tímto účelem prezentuje autory, díla a dobový kontext s ohledem na dějiny umění a historické proměny.

Pro studenty SŠ, možno upravit pro studenty ZŠ.