Minulost a přítomnost


letohrádek Hvězda

MINULOST A PŘÍTOMNOST
EXPOZICE O LETOHRÁDKU HVĚZDA V 16.–20. STOLETÍ

OBORA HVĚZDA, 160 00 PRAHA 6 – LIBOC

DUBEN–ŘÍJEN: DENNĚ MIMO PONDĚLÍ 10.00–18.00
LISTOPAD–BŘEZEN: ZAVŘENO

STÁLÁ EXPOZICE „MINULOST A PŘÍTOMNOST“ BUDE VEŘEJNOSTI PŘÍSTUPNA DO KONCE SRPNA 2017. PNP PŘIPRAVUJE V LETOHRÁDKU HVĚZDA VÝSTAVU „FERDINAND II. TYROLSKÝ A LETOHRÁDEK HVĚZDA“ A REVITALIZACI STÁLÉ EXPOZICE.

Minulost a přítomnost Minulost a přítomnost

Expozice v suterénu a přízemí využívá kontrast původní funkce objektu v 16. století a moderního využití v současnosti. V náznaku připomíná vznik a stavební vývoj letohrádku i významné okamžiky českých dějin.

Prvořadým exponátem je samotný letohrádek s bohatě vyzdobeným interiérem. Obsah expozice je záměrně zjednodušen, aby vynikly především estetické kvality unikátního renesančního prostoru. Z původního vybavení se nedochovaly žádné předměty. Proto jsou vystaveny především archiválie, ilustrované knihy, grafické listy, obrazy a renesanční nábytek ze sbírky PNP, ostatní exponáty byly zapůjčeny z pražských muzeí a galerií. Celkem je vystaveno přes 150 exponátů v originálech i kopiích (grafické listy M. Rota, A. Tempesta, A. Bayse, C. Passeho, K. Luny aj., obrazy M. Alše, V. Hradeckého a F. Koblihy, plastika J. Štursy a předměty osobní potřeby A. Jiráska a M. Alše).

Prostory přízemí jsou věnovány Ferdinandu Tyrolskému a historii letohrádku Hvězda, štukové výzdobě interiéru, dobovému umění a vědě, bělohorskému období českých dějin a jeho ohlasu ve výtvarném umění, především v literatuře 18.19. století a rekonstrukci a využití letohrádku ve 20. století. Je zde rovněž přednášková a promítací síň. V suterénu je umístěn model bitvy na Bílé hoře.