Naše Francie

11/5/2018 – 31/10/2018
letohrádek Hvězda, Obora Hvězda, Praha 6 - Liboc

Vernisáž: 10. 5. 2018, letohrádek Hvězda

Kurátoři: Antoine Marès, Tereza Riedlbauchová
Odborná spolupráce: Naděžda Macurová, Jarmila Schreiberová
Architekt: Miroslav Vavřina
Grafik: Jan Havel
Partneři: Francouzský institut v Praze

Výstava je součástí projektu Společné století (www.spolecnestoleti.cz)

Naše Francie Naše Francie

Kolorovaný lept Josefa Šímy v publikaci Paříž (Aventinum, Praha 1927)

Výstavní projekt NAŠE FRANCIE. Francouzská poezie v českých překladech a ilustracích 20. století je pořádán u příležitosti 100. výročí založení Československa, při jehož vzniku hrála Francie nezastupitelnou roli.

Od Guillauma de Machaut až k Yvesu Bonnefoyovi, od Villona k Prévertovi se česká literatura inspirovala francouzskou poezií a osvojovala si ji. Největší čeští básníci překládali velikány francouzské: Baudelaira, Rimbauda, Verlaina či Apollinaira. Holan, Hrubín, Nezval či Seifert navazovali na své předchůdce neméně zvučných jmen Vrchlického a Čapka. Díky překladům Otokara Fischera a Pavla Eisnera se Villonovo dílo stalo základem moderní české poezie. Úzký vztah mezi francouzskou a českou kulturou od sklonku 19. století se projevil v překladech francouzské poezie do češtiny, které dosáhly v průběhu 20. století mnoha vrcholů. Zcela mimořádnou estetickou dimenzi v tom hrála vyspělá česká knižní kultura, zatímco francouzská poezie byla inspirací pro mnohé malíře, grafiky a ilustrátory. Soubor ilustrovaných knih francouzských básníků by tak mohl sloužit takřka jako kompendium historie českého výtvarného umění 20. století, neboť zastoupeni jsou takřka všichni velcí umělci své doby: Bauch, Bouda, Brunner, Čapek, Gross, Hoffmeister, Istler, Jiřincová, John, Kobliha, Komárek, Konůpek, Kotík, Kubín, Lhoták, Muzika, Reynek, Sklenář, Svolinský, Šerých, Šíma, Šimotová, Štyrský, Teige, Tichý, Toyen, Trnka, Zrzavý, Zykmund... 

K výstavě vyjde reprezentativní vědecká kolektivní monografie s úvodem a obecnou studií prof. Antoina Marèse a studiemi předních francouzských a českých autorů věnovaných problematice překladu a ilustrace (P. Brunel, X. Galmiche, J. Šotolová, J. Pelán, A. Pohorský, Z. Raková, Z. Šuman a C. Ébert-Zeminová, T. Riedlbauchová, V. Jamek, M. Topinka, J. Rous, M. Theinhardt, M. Šindelková a V. Dufková, L. Bydžovská, A. Pravdová, B. Schmitt aj.).

V rámci doprovodných programů výstavy plánujeme kromě komentovaných prohlídek také přednášky, básnická čtení, multimediální projekty a dále studijní intervence kateder romanistiky českých a moravských univerzit, jakož i symposium ve spolupráci s CEFRESem. 

Výstava je součástí projektu Společné století.