STUDOVNA FONDŮ UMĚLECKÝCH SBÍREK

TEL.: 220 516 695 (linka 310, 314)

PhDr. Bronislava Kuzica Rokytová, Ph.D. 
e-mail: rokytova@pamatnik-np.cz

Mgr. Jakub Hauser
e-mail: hauser@pamatnik-np.cz

Mgr. Barbora Vlášková
e-mail: vlaskova@pamatnik-np.cz


Upozornění

Z DŮVODU STĚHOVÁNÍ SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ DO NOVÉHO CENTRÁLNÍHO DEPOZITÁŘE PNP V LITOMĚŘICÍCH BUDOU ZASTAVENY VÝSTAVNÍ ZÁPŮJČKY a uzavřena studovna fondů uměleckých sbírek od 1. ŘÍJNA 2019 DO ODVOLÁNÍ.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

Oddělení uměleckých sbírek je odborné muzejní oddělení, jehož účelem je systematicky získávat, shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírky muzejní povahy, konkrétně sbírku uměleckých děl vztahující se k vývoji literatury a knižní kultury od 18. století do současnosti. Sbírky zahrnují i významné soubory výtvarných děl přesahujících uvedený časový úsek.