STUDOVNA FONDŮ UMĚLECKÝCH SBÍREK

TEL.: 220 516 695 (linka 310, 314)

PhDr. Bronislava Kuzica Rokytová, Ph.D. 
e-mail: rokytova@pamatnik-np.cz

Mgr. Jakub Hauser
e-mail: hauser@pamatnik-np.cz

Mgr. Barbora Vlášková
e-mail: vlaskova@pamatnik-np.cz

HODINY PRO VEŘEJNOST 
ÚTERÝ, ČTVRTEK 9.00–12.00; 13.00–15.00 

BADATELSKÉ NÁVŠTĚVY SE OBJEDNÁVAJÍ PŘEDEM TELEFONICKY NEBO PÍSEMNĚ.


Upozornění

Z důvodu stěhování sbírkových předmětů do nového Centrálního depozitáře PNP v Litoměřicích budou zastaveny výstavní zápůjčky od 1. října 2019 do odvolání.

Děkujeme za pochopení

STUDOVNA FONDŮ KABINETU EXLIBRIS PNP
MĚSTSKÝ PARK 274/IV, 537 01 CHRUDIM

TEL.: 731 448 570
Mgr. Lenka Nováková
e-mail: novakova@pamatnik-np.cz

BADATELSKÉ NÁVŠTĚVY SE OBJEDNÁVAJÍ PŘEDEM TELEFONICKY NEBO PÍSEMNĚ.

Oddělení uměleckých sbírek je odborné muzejní oddělení, jehož účelem je systematicky získávat, shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírky muzejní povahy, konkrétně sbírku uměleckých děl vztahující se k vývoji literatury a knižní kultury od 18. století do současnosti. Sbírky zahrnují i významné soubory výtvarných děl přesahujících uvedený časový úsek.