3. 10. 2017

Odešel František Listopad

Ve věku 95 let zemřel v noci na pondělí František Listopad, autor básnických sbírek a povídek, esejista, kritik, překladatel, básník, divadelní a televizní režisér, který od 50. let žil v Portugalsku. Informovalo o tom Velvyslanectví České republiky v Lisabonu. 

Na základě iniciativy pana Stanislava Kázeckého, velvyslance České republiky v Portugalsku, připravil v listopadu 2014 pracovník akvizice Literárního archivu Památníku národního písemnictví Praha Petr Kotyk ve spolupráci s Annou Almeidovou v Lisabonu k převozu do Prahy osobní fond českého a portugalského básníka, spisovatele, překladatele, esejisty, novináře, divadelního a televizního scénáristy a režiséra Františka Listopada. František Listopad se narodil 26. listopadu 1921 v Praze, prožil dobu nacistické okupace v ilegalitě, po osvobození stál jako novinář u zrodu deníku Mladá fronta. Po uchopení moci komunisty v únoru 1948 zůstal ve Francii, v roce 1959 se přestěhoval do Portugalska, kde mj. spoluzaložil Vysokou divadelní a filmovou školu, řídil Národní divadlo v Lisabonu a stal se respektovaným portugalským umělcem, který se po listopadu 1989 zasloužil i o znovunavázání kulturních a diplomatických styků mezi Portugalskem a svobodným Československem v čele s prezidentem Václavem Havlem. Od té doby Českou republiku opakovaně navštěvuje jako básník, režisér a pedagog. V roce 2007 obdržel za básnickou sbírku Rosa definitiva Cenu Jaroslava Seiferta.

Za výbornou spolupráci v Lisabonu Památník národního písemnictví děkuje panu Františku Listopadovi, jeho manželce Heleně a dceři Františce, panu velvyslanci Stanislavu Kázeckému, překladatelce a pracovnici velvyslanectví Anně Almeidě, správci Davidu Filipovi a dalším zaměstnancům ambasády. Převoz osobního fondu Františka Listopada z Lisabonu do Prahy se uskutečnil díky pomoci Ministerstva zahraničních věcí ČR, které přepravilo celkem 52 krabic dokladů, korespondence, rukopisů a pracovních materiálů, tisků, výstřižků a fotografií z osobního fondu Františka Listopada do Prahy a 30. 10. 2015 byly uloženy do sbírek Památníku národního písemnictví.

Památník národního písemnictví díky dlouholeté spolupráci s MZV ČR doplnil své sbírky mj. o osobní fondy básníků Ivana Blatného (Velká Británie), Viktora Fischla (Izrael) a Jana Vladislava (Francie). Sbírka PNP, která představuje již nyní podstatnou část národního kulturního dědictví, byla velkorysým darem Františka Listopada obohacena o další cenné doklady k vývoji české a portugalské literatury za posledních sto let. Zpracování a soupis materiálů darovaných panem Listopadem proběhne za spolupráce se znalci portugalské literatury a je významným impulsem k rozvoji spolupráce v oblasti kultury mezi Českou republikou a Portugalskou republikou. Panu Františku Listopadovi ještě jednou velice děkujeme. Je nám líto jeho odchodu. Vzpomínáme.

Mgr. Zdeněk Freisleben, ředitel PNP

Foto: František Listopad a Ivan Slavík na setkání básníků na hradě Bítov. © Petr Kotyk

 

antispam