2015

Osa avantgardní Prahy

15. 6. 2015 – 9. 7. 2015
foyer Akademie věd České republiky

Autoři: Tomáš Pavlíček, Kateřina Piorecká
Spolupráce: Akademie věd České republiky – ÚČL AV ČR a Středisko společných činností AV ČR, nakladatelství Academia

Výstava vyšla z knihy Kateřiny a Karla Pioreckých Praha avantgardní: literární průvodce metropolí 1918-1938. „Krása nového umění je z tohoto světa,“ psal v manifestu „Umění dnes a zítra“ Karel Teige. Praha dvacátých let pro mladé umělce totiž nebyla „jen“ městem, ve kterém studovali a těžko sháněli zaměstnání, ale inspirativním prostorem, v němž intenzivně žili. V jazykově a národnostně bipolární Praze se Národní třída, lemovaná kavárnami, nočními bary, galeriemi, knihkupectvími i redakcemi novin a řadou nakladatelství, stala osou avantgardní Prahy.