2. MÍSTO

Autor/ka: Jan Novák, Tomáš Bilina
Název: Páteř 2116

Editor: Filip Dědic
Grafická úprava: Jan Novák
Ilustrace: Michal Landa, Jan Brož (Parallel Practice), Martin Groch, Michal Slyusar, Mikuláš Novotný
Nakladatelství: Jan Novák
Tiskárna: QT Studio
Písmo: Pater, Times New Roman, Neue Haas Unica
Počet stran: 156
Rozměr: 17,6 x 24 cm
Doporučená cena: 500 Kč

„Fascinující sci-fi o pražském dopravním systému v roce 2116 je zpracované jako manuál vizuální identity s velmi originálním, pro tento účel navrženým písmem. Kniha není prvoplánová a místy je těžké proniknout do všech jejích vrstev, je ovšem rozhodně atraktivní.“

– Zofia Oslislo Piekarska, členka výtvarné komise