Soutěž NČKR

Porota NČKR 2018

 

Výtvarná komise:
Paľo Bálik (Slovensko) – typograf, grafický designér, Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě
Tomasz Bierkowski (Polsko) – grafický designér, univerzita v Katowicích (ASP Katowice)
Hansjakob Fehr (Švýcarsko) – grafický designér, univerzita v Bernu (HKB Bern University of the Arts)
Torsten Köchlin (Německo) – grafický designér, působil v porotách soutěže o nejkrásnější německé knihy v letech 2015 a 2016
Michaela Kukovičová (ČR) – ilustrátorka, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Vladimír Uhlík (ČR) – vedoucí Oddělení prezentace sbírky, Památník národního písemnictví
Boris Meluš (Slovensko) – grafický designér
Lucie Vlčková (ČR) – historička umění, zabývá se dějinami grafického designu a užitého umění, Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Jiří Slíva (ČR) – výtvarník a ilustrátor
Jiří Toman (ČR) – grafický designér
Lenka Vilhelmová (ČR) – výtvarná umělkyně a grafička, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Technická komise:
Josef Sedláček – předseda komise, SPRINT-SERVIS
Zdeněk Sobota - Svaz polygrafických podnikatelů
Pavlína Čížková - Tiskárny Havlíčkův Brod a. s. 
Ing. Přemysl Černý - ART D – Graf. atelier Černý

Za direktorium
Zdeněk Freisleben (PNP)
Blanka Skučková (MK ČR)