1. MÍSTO

Autor/ka: Franz Kafka
Název: Proměna

Grafická úprava: Johana Kratochvílová
Ilustrace: Petr Nikl
Nakladatelství: Teapot, s. r. o.
Tiskárna: PRINCO International s. r. o.
Písmo: Týfa Antikva
Počet stran: 120
Rozměr: 30,5 x 28 cm
Doporučená cena: 9 950 Kč

Technická komise ocenila především komplexní zpracování publikace, které je velmi nápadité a je v souladu s jejím obsahem. Knihařské zpracování se dokázalo elegantně vypořádat s existencí dvou formátů papíru v knižním bloku. Okraj vnitřního bloku, na kterém je vytištěn text, svým zpracováním připomíná okraj ručního papíru. Papír použitý pro ilustrace byl přitom zpracován tradičním způsobem. Na přední straně přebalu publikace byl použit tvarový výsek pomocí laseru.