1999

Ruská a ukrajinská emigrace v meziválečném Československu I., II. (kulturní a vědecký přínos)

granty GA ČR , reg.č. : 404/93/0262, 409/97/0818
nositel grantu: Slovanský ústav AV ČR
spolunositel: Památník národního písemnictví
řešitel: M. Dandová, M. Zahradníková
doba trvání projektu: od 1993 do 1999
 

výstup: publikace – Ruská a ukrajinská emigrace v Československé republice 1918–1938, Archiv AV ČR ve spolupráci s PNP, Praha 1996 a článek – Ruská a ukrajinská meziválečná emigrace ve fondech PNP, sborník Literární archiv, PNP, Praha 1999