3. MÍSTO

Autor/ka: Martin Lukáč
Název: UBXX

Grafická úprava: Lukáš Parolek
Ilustrace: Martin Lukáč
Nakladatelství: KudlaPress
Tiskárna: KudlaPress
Písmo: psáno rukou
Počet stran: 98
Rozměr: 29,8 x 38
Doporučená cena: 5 000 Kč

„Zdánlivě rychle načrtnutý obličej s vyplazeným jazykem, tím nás tato velkoformátová kniha přivítá. Když sešit otevíráme, kresba černou voskovkou na průhledné fólii se odděluje od zelené plochy pod ní a my v tu chvíli procházíme obrazovým světem. Ten je zpracovaný tak dokonale a s takovou sytostí barev, až nabýváme pocitu, že motivy, které sledujeme, teprve v tu chvíli vznikají před našima očima.“

– Jenna Gesse, členka výtvarné komise