2. MÍSTO

Autor/ka:
Název: UMPRUM ATTACK

Grafická úprava:  Jonatan Kuna, Daniel Šmíra
Nakladatelství:  Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Tiskárna: Helbich tiskárna, a. s.
Písmo: Fugue
Počet stran: 220
Rozměr: 16,8 x 24 cm
Doporučená cena: 50 Kč

„Jde o graficky zdařilý katalog. Zvláště zajímavá je textová část s netradičně provedeným zlomem s vloženými grafickými prvky. Barvotisky přecházející z tiskového archu na následující jsou po stránce knihařského zpracování naprosto bezchybné. Rejstřík stran je velice kreativně umístěn na střed vnějších okrajů jednotlivých stran. Papír svou barvou velmi příjemně pozvedá kontrast barvotisků, které by na papíře s normální bělostí nebyly tak příjemně teplé. Kombinací použitého materiálu a vazby s volným hřbetem bylo dosaženo maximálního efektu.“

– Josef Sedláček, člen výtvarné komise