1. 2. 2017

Uzávěrka přihlášek do jubilejního XV. ročníku trienále českého ex libris

Kabinet ex libris Památníku národního písemnictví zve k účasti na jubilejní celostátní přehlídce XV. trienále českého ex libris, prezentující současnou tvorbu tohoto žánru vytvořenou mezi léty 2015 až 2017. Trienální kolekce vybraná odbornou porotou bude představena veřejnosti ve výstavní síni Divadla Karla Pippicha v Chrudimi v období od 7. října do 5. listopadu 2017. Uzávěrka přihlášek je do 28. února 2017. 

Ex libris tvoří specializovanou oblast drobné grafiky, která je velice oblíbená například v Holandsku, Belgii, Německu či Japonsku. I u nás má dlouhou tradici, kurátorka přehlídky Barbora Vlášková ji komentuje takto: „Milovníci a sběratelé ex libris rozhodně tento grafický obor, původně spojený s knižní kulturou, za exkluzivní považují a z řad mnohých výtvarných umělců si vyhledávají ty, kteří dokážou nejlépe vystihnout jejich zadání. Význam knižních značek se historicky pojil především s vlastnictvím knihy, jejíž majitelé si je chtěli takto osobitým způsobem označit.“ Celostátní přehlídka oslovuje stále větší okruh českých umělců a studentů výtvarných škol a napomáhá k popularizaci této výtvarné oblasti a zároveň k udržení mnohaleté tradice, která je již od roku 1974 neodmyslitelně spjata s městem Chrudimí a s konáním sjezdů Spolku sběratelů a přátel ex libris.

antispam