Autor/ka:
Název: Verše z Knihy Kazatel

Editor: Mikoláš Axmann
Grafická úprava: Mikoláš Axmann
Ilustrace: Mikoláš Axmann
Nakladatelství: Mikoláš Axmann
Písmo: autorské písmo
Počet stran: 32
Rozměr: 34 x 49,5 cm
Doporučená cena: neprodejné

„Autor poutavým způsobem propojil bibliofilské a autorské zpracování knihy. Jeho práce je pozoruhodná ze všech úhlů pohledu – výběrem a provedením podkladu, na který tiskl, zpracováním vazby a autorským obalem, ale především působivými grafikami. Mít možnost prohlédnout si tuto knihu a držet ji v rukách přináší mimořádný emotivní zážitek.“

– Pavel Piekar, ředitel SČUG Hollar