2011

XIII. trienále českého ex libris. Přehlídka současné tvorby 2009 – 2011

8. 10. 2011 – 13. 11. 2011
Výstavní síň v Divadle Karla Pippicha a Nová výstavní síň v Chrudimi

Výstava představila od 32 ex libris celkem 193 autorů včetně studentů odborných výtvarných škol. Přehlídky se konají v Chrudimi již od roku 1974, pravidelně je obesílá kolem 150 – 170ti autorů, předních českých grafiků a tvůrců ex libris. Porota XIII.Trienále českého ex libris pod vedením Mgr. Hany Novákové udělila v letošním roce cenu GRAND PRIX Janu Otavovi, Cenu za přínos českému ex libris Zdeňku Mézlovi, dvě rovnocenné ceny XIII. trienále českého ex libris Chrudim 2011 Heleně Horálkové a Haně Storchové, Cenu města Chrudim Evě Haškové, Cenu hejtmana Pardubického kraje Josefu Saskovi a Cenu Spolku sběratelů a přátel ex libris Daniele Benešové. Ve studentské kategorii byla udělena Cena Památníku národního písemnictví Michalu Čepelkovi z Univerzity v Hradci Králové a dvě rovnocenné ceny XIII. trienále českého ex libris Chrudim 2011 Kateřině Hačkové a Martinu Bosákovi z VOŠ a SPŠG v Praze, Hellichova ul.
 

obrazek