Autor/ka:
Název: Žemlička malíř

Grafická úprava: Martin Dyrynk
Nakladatelství: Spolek českých bibliofilů
Tiskárna: Europrinty, s. r. o.
Písmo: Preissig Antikva
Počet stran: 36
Rozměr: 17 x 27 cm
Doporučená cena: 590 Kč

„Stejně jako je výjimečný soulad formy s obsahem knihy či integrita výtvarného a technického pojetí, je zcela výjimečné i ocenění této publikace, vydané k životnímu jubileu Martina Dyrynka při příležitosti rozloučení s jeho dlouholetou, společensky významnou rolí předsedy Spolku českých bibliofilů. Jde rovněž o symbolické poděkování za jeho neúnavnou práci ve prospěch tradice, kvality a krásy české knihy.”

– Vladimír Kolenský, Spolek českých bibliofilů