Z HVĚZDY KRUH nejkrásnějších knih Česka, Německa, Polska, Slovenska a Švýcarska


Letohrádek Hvězda, Obora Hvězda, Praha 6

Vernisáž + předání cen NČKR
15. července v 18.00

16. července – 1. listopadu 2020
otevřeno denně kromě pondělí
10.00–18.00

Umělci: Jan Hendrych, Krištof Kintera, Petra Pešková, Michal Pustějovský, Jindřich Zeithamml

Kurátoři: Klára Voskovcová, Eliška Boumová, Zdeněk Freisleben
Grafický design: Martin Odehnal, Štěpán Malovec
Architektura: Miroslav Vavřina

Pod záštitou ministra kultury ČR Lubomíra Zaorálka a primátora hl. m. Prahy Zdeňka Hřiba

Z HVĚZDY KRUH nejkrásnějších knih Česka, Německa, Polska, Slovenska a Švýcarska

Z HVĚZDY KRUH nejkrásnějších knih Česka, Německa, Polska, Slovenska a Švýcarska je mezinárodní výstava u příležitosti 55. výročí soutěže o Nejkrásnější české knihy roku. S knihou pracuje jako s objektem krásy, kvalitním řemeslným a výtvarným počinem, a nabízí možnost mezinárodního srovnání dvou ročníků vítězných knih (2018 a 2019). Prostřednictvím pěti výtvarných děl od Jana Hendrycha, Krištofa Kintery, Petry Peškové, Michala Pustějovského a Jindřicha Zeithammla zároveň tematizuje moment soudu, složitost rozhodování a nebezpečí kultu. Kontrastní symbolika hvězdy a kruhu podtrhuje elementární gesto proměny jednoho symbolu v druhý a zpět. Hvězda svými cípy do stran symbolizuje směřování ven, kruh naopak uzavření. Hvězda tu představuje člověka jako osamělého jedince, kruh evokuje společenství, skupinu blízkých lidí. Hvězda napovídá vzdálenost, osamocení, kruh blízkost a spojenectví. Z hvězdy kruh je výstavní hrou krásy, soudu a pochybnosti.

Výstava se koná ve spolupráci ze zahraničními soutěžemi, polské Najpiękniejsze Książki Roku, německé Die Schönsten Deutschen Bücher, švýcarské Les plus beaux livres suisses de l‘année a Najkrajšie knihy Slovenska.

DOPROVODNÝ PROGRAM 

Komentované prohlídky s kurátory vždy v 17.00
4. srpna, 17. září a 10. října
Nutná rezervace místa na emailu krizkova@pamatnik-np.cz.

PROGRAMY PRO DĚTI 

Tvůrčí dílny s nejkrásnějšími knihami vždy 15.00–16.30
19. července | To je metro, čéče – Veronika Vlková, Jan Šrámek 
9. srpna | Tonča a krasojezdec Aneta F. Holasová 
30. srpna |  To je metro, čéče – Veronika Vlková, Jan Šrámek 
20. září | Klub divných děti Nikola Logosová 

Záštitu nad výstavou převzali ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek a primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib. Partnery jsou Canon, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Česká centra, Artmap, Radio 1, Czechdesign, Font, Musoft, Artikl, Tvar a Dějiny a současnost.