1. místo
CENA MINISTERSTVA KULTURY ČR

Autor/ka: Michal Konečný
Název: Jak to ruplo

Ilustrace: Barbora Straková
Grafický design: Petr Škobrtal
Nakladatelství: TIC BRNO

Tisk: Tiskárna Helbich
Písmo: různé
Počet stran: 93
Rozměr: 24 × 32 cm
Doporučená cena (Kč): 250

ISBN 978-80-88313-11-3

„Vysvětlit mladé generaci složitost společenských a politických aspektů historických událostí je skutečně těžký úkol. Obzvlášť to platí v kontextu časově vzdálenější, ale nejdůležitější události v dějinách střední Evropy. Autoři (textu a projektu) Jak to ruplo vytvořili velmi zajímavý styl sdělení, jehož obsah nemá nic společného s typickými učebnicemi a jehož vizuální jazyk má daleko do bombastického tónu, a zároveň vybízí uživatele k přečtení. Dokumentární fotografie (často dramatické) se kombinují s typografií neformálních hodnot (např. neobvyklými a nekonvenčními druhy písma), humornými komiksy (které připomínají plakáty K. Rosmanyho, J. Votruby) a výraznou kompozicí. Konečně projekt Jak to ruplo otevírá prostor pro různé strategie čtení a díky tomu zvyšuje šanci, že se mladí dozvědí o soudobé historii České republiky.“

Tomasz Bierkowski, předseda výtvarné komise

Listování knihou