1. místo
CENA MINISTERSTVA KULTURY ČR

Autor/ka: Jan Němec
Název: Možnosti milostného románu

Grafický design: Martin Pecina
Nakladatelství: Host

Tisk: Finidr
Písmo: Crabaht Text, Urban grotesk
Počet stran: 420
Rozměr: 13,5 × 20,5 cm
Doporučená cena (Kč): 389

ISBN 978-80-7577-920-5

„Esteticky silný a funkční přístup k vizuálnímu řešení úpravy mainstreamové beletrie. Jednotlivé stavební prvky knihy: písmo, sazba, papír dělají přesně to, co mají – tedy přibližují příběh čtenáři. Jednoduché grafické metafory souzní a srozumitelně zrcadlí obsah: prolínání barev kruhů na obálce, barevná ořízka, podtržené litery v názvu titulu, barevné kruhy ve vstupu a černé u tiráže i odvážně vysazená anotace na zadní straně obálky. Na zajímavý výtvarný celek stačila typografova zkušenost a invence, obešel se bez ilustrací i fotografií. Péče o knihu a pozornost jí věnovaná jsou viditelné v každém detailu. Kniha jako celek baví, vytváří příjemný objekt, obyčejně neobyčejná grafická úprava.“

Barbora Toman Tylová, členka výtvarné komise

Listování knihou