3. místo

Autor/ka: Jiří Hájíček
Název: Muž na pokraji vzplanutí

Ilustrace: Matěj Lipavský
Grafický design: Lucie Zajíčková Kaňová
Nakladatelství: Host

Tisk: Quatro Print
Písmo: Suisse Works, Hrot
Počet stran: 68
Rozměr: 10 × 19,5 cm
Doporučená cena (Kč): 249

ISBN 978-80-7577-808-6

„Útlý svazek komorní poezie Jiřího Hájíčka, oděný v růžovém pauzáku, na první pohled vypovídá o kultivovaném a vkusném grafickém pojetí Lucie Zajíčkové Kaňové. Minimalistický formát korespondující s celkovým charakterem knihy nabízí velkorysý prostor pro soubor krátkých zvukomalebných trojverší, která reflektují drobné imprese z autorových dnů. Vše doplněné o sfumatické ilustrace Matěje Lipavského v šedavých odstínech tvoří harmonické, komplexní dílo.“

Barbora Vlášková, členka výtvarné komise