Soutěž NČKR

Porota NČKR 2019

 

Výtvarná komise:
Tomasz Bierkowski (Polsko) grafický designér, typograf, odborník na vizuální kulturu, univerzita v Katowicích
Gustav Erhart – (ČR) historik umění, básník a esejista
Hansjakob Fehr (Švýcarsko) grafický designér, univerzita v Bernu
Emma Hanzlíková – (ČR) kurátorka, historička umění, sinoložka
Richard Jaroš – (ČR) grafický designér, typograf, Side2
Martin Mulač – (ČR) výtvarník, grafický designér
Milan Nedvěd – (ČR) grafický designér, Studio Milan Nedvěd
Karel Štědrý – (ČR) výtvarník
Barbora Toman Tylová – (ČR) grafická designérka, typografka, Toman design studio
Barbora Vlášková – (ČR) kurátorka, historička umění, Oddělení uměleckých sbírek Památníku národního písemnictví

Technická komise:
Josef Sedláček – předseda komise, SPRINT-SERVIS
Zdeněk Sobota  Svaz polygrafických podnikatelů
Pavlína Čížková  Tiskárny Havlíčkův Brod a. s. 

Za direktorium
Zdeněk Freisleben (PNP)
Blanka Skučková (MK ČR)
Bohumil Fišer (MK ČR)