1. místo
CENA MINISTERSTVA KULTURY ČR

Autor/ka: Jan Čumlivski
Název: Póvl

Ilustrace: Jan Čumlivski

Grafický design: Jan Čumlivski
Nakladatelství: Jan Čumlivski

Tiskárna: Jan Čumlivski

Písmo: Mundi Subterranei Regular + Italic, Mag Lehmann, Kamenny, Tau Trial Versalien
Počet stran: 208
Rozměr: 14,2 x 22,5 cm
Doporučená cena: 1000 Kč

„Napsal, vlastními písmy vysadil, ilustroval, vytiskl a svázal v nákladu 20 kusů vydal Jan Čumlivski. Tato část z tiráže zní téměř jako dokonalá definice autorské knihy. V tomto případě k sobě jednotlivé kroky skvěle pasují a vzájemně se doplňují. Takže žádnej póvl.“

Tereza Hejmová, členka výtvarné komise