3. místo

Autor/ka: Pavla Pečinková
Název: Pracoval jsem mnoho

Grafický design: Barbora Toman Tylová, Tibor Vizi, Marek Šmidrkal (Studio Toman Design)
Nakladatelství: Nadační fond 8smička

Tisk: Tiskárna Helbich
Písmo: Pepi
Počet stran: 648
Rozměr: 20 × 27,5 cm
Doporučená cena (Kč): 2488

ISBN 978-80-907185-2-4

„Jedná se o první díl v budoucnu čtyřsvazkového soupisu výtvarného díla Josefa Čapka s názvem Pracoval jsem mnoho. Pokaždé, když vyjde publikace podobného typu, musí přející odborné i laické veřejnosti přejít mráz po těle, uvědomí-li si, jaké množství obrazového a textového materiálu, ale i spoustu odkazů, popisek a poznámek pod čarou muselo být zpracováno a zorganizováno do jednoho celku a kolik rozhodnutí musel grafik udělat pro to, aby kniha měla rytmus, kultivovanost, dobře uspořádanou vnitřní strukturu, byla čitelná a hlavně, aby dobře vypadala… Tento dvousvazkový katalog raisonné všechny výše zmíněné parametry s přehledem a jistotou splňuje a bezpochyby si zaslouží být oceněn.”

Karel Štědrý, člen výtvarné komise