VĚDA & VÝZKUM

Probíhající granty

Vědeckovýzkumná činnost patří mezi základní statutární činnosti PNP. Projekty řešené v rámci grantů vycházejí převážně z vytěžení a zpřístupnění významných materiálů rozsáhlé sbírky PNP.

Od pramene k edici. Zpřístupnění fondů české literatury a jejich využití v ediční praxi