3. místo

Autor/ka:
Název: Proč umění?

Editoři: Martina Freitagová, Ondřej Horák
Ilustrace: David Kalika (Kakalík)
Grafický design: Klára Zápotocká (Studio Breisky)
Nakladatelství: Máš umělecké střevo?

Tisk: Tiskárna Protisk
Písmo: Hellix
Počet stran: 116
Rozměr: 20 × 26 cm
Doporučená cena (Kč): 190

ISBN 978-80-270-6829-6

„Naučná publikace Proč umění? Odpovědi na nejčastější otázky kladené v galeriích je důkazem, že vizualita musí být brána vážně a nese s sebou názorový generační diskurz. Chytře promyšlená koncepce je v souladu s grafickou úpravou. Pomocí kontrastů v typografii, výraznou barevností se zajímavým doprovodným obrazovým materiálem v kombinaci s komiksovými stripy na dané téma odlehčuje a doplňuje tato publikace již tak dost teoreticky zatížené dějiny umění. Je jí vlastní pocit jednoduchosti a lehkosti. Při zevrubnějším ohledání divák však zjistí, že je mnohovrstevnatá a nechává prostor pro divákovu vlastní interpretaci. Pokud si tento ‚manuál‘ při návštěvě galerie nezapomenete doma, pomůže zodpovědět spoustu nevyjasněných otázek nejen teenagerům, ale i jedincům starším a pokročilým.“

Karel Štědrý, člen výtvarné komise