3. místo

Autor/ka: Marie Jirásková, Pavel Jirásek
Název: Umění loutky

Fotografie: Karel Poneš
Grafický design: ReDesign – Klára Kvízová, Petr Krejzek
Nakladatelství: Karel Kerlický – KANT, Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Tisk: Tiskárna Helbich
Písmo: Untitled Sans, Chiswick Deck
Počet stran: 464
Rozměr: 23 × 29 cm
Doporučená cena (Kč): 1490

ISBN 978-80-7437-288-9

 „Výpravná kniha trvalé hodnoty jak po stránce textové, tak jedinečné obrazové dokumentace. Dílo, které poprvé v úplnosti pojímá svérázný fenomén české loutky, její výroby, typologických proměn i jevištního provozu, a to od 19. století až do 50. let století minulého.“

Gustav Erhart, člen výtvarné komise