1. místo
Cena Arna Sáňky

Autor/ka: Markéta Michalčíková
Název: Útlum

Ilustrace: Markéta Michalčíková
Grafický design: Markéta Michalčíková
Nakladatelství: Markéta Michalčíková, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Tisk: autorský tisk
Písmo: Verdana
Počet stran: 60
Rozměr: 28,5 × 39,5 cm
Doporučená cena (Kč): 1000

„Námětem autorské knihy Markéty Michalčíkové je útlum českého hornictví. Autorce se podařilo skloubit dokumentárnost, realismus i jistý druh sentimentu. Ilustrace vystihují temnou krásu dolů a těžebních věží, texty jsou autentickým přepisem sebraných rozhovorů horníků. Kniha představuje osobitý příspěvek k aktuálně diskutované environmentální tematice.“

Vilma Hubáčková, zástupkyně Památníku národního písemnictví

Listování knihou