Kabinet ex libris

XVI. Trienále českého ex libris 2020

Památník národního písemnictví představí novou podobu pravidelné přehlídky současné tvorby exlibris za roky 2018–2020.

XVI. ročník Trienále českého ex libris bude v tomto roce netradičně uveden v novém formátu i mimo své obvyklé místo konání. Město Chrudim poprvé po téměř padesáti letech nebude hostit unikátní celostátní přehlídku současné tvorby exlibris, která se pravidelně koná v tříletých intervalech. Nejlepší práce z oblasti drobné grafiky vytvořené předními českými umělci a studenty výtvarných škol, jež budou vybrány prostřednictvím odborné poroty, se představí formou virtuální výstavy na webových stránkách Památníku národního písemnictví. Nový způsob virtuální prezentace moderní české exlibris spojované s knižní kulturou i žánrem volné grafiky poskytuje potenciál pro oslovení širšího okruhu zájemců u nás i v zahraničí a napomůže k popularizaci i udržení mnohaleté tradice.

 

Harmonogram XVI. ročníku Trienále českého ex libris 2020
15. 3. | uzávěrka přihlášek
31. 5. | uzávěrka přihlášených kolekcí
12. 6. | zasedání odborné poroty
září | vyhlášení vítězů

 

Složení odborné poroty:
PhDr. Vilma Hubáčková CSc. – vedoucí OUS PNP
doc. PhDr. Felix Černoch CSc. – předseda Spolku sběratelů a přátel exlibris
Ing. Pavel Piekar – předseda SČUG Hollar
Martina Vyšohlídová, Dis., BBus – kurátorka sbírek exlibris, bibliofilií a plakátů Národního muzea
MgA. Martin Mulač  výtvarník
Mgr. et Mgr. BcA Jana Solomonová historička umění

Odborná porota rozhodně o udělení ocenění:

ZÁKLADNÍ KATEGORIE:
1. GRAND PRIX
2. CENA ZA PŘÍNOS ČESKÉMU EX LIBRIS
3. CENA XVI. TRIENÁLE ČESKÉHO EX LIBRIS 2020 (lze udělit až tři ocenění)
4. CENA KNIHOVNY NÁRODNÍHO MUZEA
5. CENA SPOLKU SBĚRATELŮ A PŘÁTEL EX LIBRIS
6. CENA SČUG HOLLAR

STUDENTSKÁ KATEGORIE:
7. CENA PAMÁTNÍKU NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ
8. CENA XVI. TRIENÁLE ČESKÉHO EX LIBRIS 2020 (lze udělit až tři ocenění)
9. CENA SPOLKU SBĚRATELŮ A PŘÁTEL EX LIBRIS

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Barbora Vlášková
tajemnice přehlídky
Památník národního písemnictví
Strahovské nádvoří 1/132
118  38  Praha 1
tel.: 220 516 695, linka 310
e-mail: vlaskova@pamatnik-np.cz

VÝSTAVNÍ PODMÍNKY