Vítáme Vás na webových stránkách PNP! Naleznete zde elektronické katalogy, zejména Průvodce po fondech literárního archivu, katalogy knihovny a soupisy částí sbírky umožňující dálkový přístup k informacím o sbírce PNP, která představuje více než 12 % národního kulturního dědictví, uloženého v muzeích a galeriích České republiky. 

AKTUALITY

Výstava ZPRÁVA O KNIZE už jen do středy 

V pondělí 31. 8. 2015 proběhla v letohrádku Hvězda derniéra výstavy ZPRÁVA O KNIZE. Od 17.00 se uskutečnila komentovaná prohlídka s autory a kurátorkami výstavního projektu, od 18.00 následoval křest publikace ZPRÁVA O KNIZE. Výstava je stále přístupná, a to do středy 2. 9. 2015. 

Zahájení výstavy František Bidlo – Homo politicus

Ve čtvrtek 3. 9. v 18.00 vás srdečně zveme na vernisáž výstavy František Bidlo – Homo politicus, která proběhne v Malé výstavní síni PNP. Výstavu si dále můžete prohlédnout od 4. 9. do 4. 10., otevřeno je denně v čase 10–12 a 13–18 hodin. Další informace naleznete v pozvánce zde.

Výstava Josef Váchal a Praha

Galerie Smečky, jejímž zřizovatelem je Pražská plynárenská, ve spolupráci s PNP pořádají výstavu s názvem Josef Váchal a Praha, výstavu můžete navštívit 2. září – 10. října 2015 v Galerii Smečky od úterý do neděle v čase 11 – 18 hodin. K vidění na ní budou Váchalovy oleje, kresby a dřevoryty s tématy života, plynoucího času, portréty jeho blízkých osob i zvířecích souputníků. Vystaveny budou také práce Anny Mackové s tématikou Prahy, dřevoryty, ale i soubor kreseb s pražskými motivy. Důležitou součástí výstavy budou reprodukce dobových fotografií a archiválie z fondů Památníku národního písemnictví a Knihovny Národního muzea. Plakát k výstavě si můžete prohlédnout zde.

Žlutický kancionál prohlášen národní kulturní památkou

Žlutický kancionál patřící k nejcennějším předmětům, které Památník národního písemnictví spravuje, byl vyhlášen národní kulturní památkou. Rukopis tradičně označovaný jako kancionál, ač po obsahové stránce jde o graduál, byl určen literátskému bratrstvu při farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žluticích. Tento renesanční iluminovaný česky psaný rukopis o rozměrech 61 x 42 cm vážící 28 kg a čítající 471 pergamenových listů byl zhotoven v proslavené pražské písařské dílně Jana Táborského z Klokotské Hory v letech 1557–1558 prací písaře Vavřince Bílého a iluminátora Fabiána Puléře z Ústí nad Labem. Žlutický kancionál rozšířil společně s osmi dalšími artefakty movitého charakteru řadu stávajících národních movitých kulturních památek, jež spadají pod nejvyšší státní ochranu. 

Výstava Vladimíra Holana v Bělé pod Bezdězem

PNP ve spolupráci s Městským kulturním zařízením Bělá pod Bezdězem pořádá výstavu s názvem Vladimír Holan. Akce bude probíhat ve výstavním sále MKZ Bělá pod Bezdězem od 5. září do 30. září 2015. Výstavu je možné zhlédnout od pondělí do čtvrtka v čase 9.00–11.30 hod., od pátku do neděle bude sál otevřen po předchozí domluvě na telefonním čísle: 323 701 216.

Upřesňující informace o stěhování depozitářů Památníku národního písemnictví

Upozorňujeme badatelskou veřejnost, že dne 17. července 2015 bude v souvislosti se stěhováním do nového depozitáře definitivně uzavřena badatelna ve Starých Hradech u Libáně. Stěhování depozitáře v Duchcově bude zahájeno v prvních měsících roku 2016, žádáme proto badatele, aby do 29. února 2016 vrátili své výpůjčky z duchcovského depozitáře. Materiál musí být před stěhováním založen zpět do fondů. Aktuální informace o omezení přístupnosti jednotlivých sbírek a fondů je možné získat v pražské studovně PNP (mail: studovna@pamatnik-np.cz; tel.: 220 516 695, linka 293).

VÝSTAVY

Nejkrásnější české knihy roku 2013 v NTM v Praze prodlouženy

Výstavu vítězné kolekce Nejkrásnějších českých knih roku 2013, které tvoří špičku současného českého knižního designu si návštěvníci mohou prohlédnout až do 13. září 2015 v expozici tiskařství v budově Národního technického muzea (více zde). 

Program aktuálního kulturního dění v PNP ke stažení zde
 

ODBORNÁ ČINNOST

Výzva pro badatele

Památník národního písemnictví připravuje sborník Literární archiv č. 48/2016 s názvem Dítě - dětství - literatura. Prosíme o zaslání příspěvků do uvedeného sborníku v závazném termínu do 28. 2. 2016, rozsah max. 30 normostran. Text v elektronické podobě (WORD) společně se stručným resumé o 10-20 řádcích zasílejte redaktorce sborníku PhDr. Jarmile Schreiberové: schreiberova@pamatnik-np.cz.
Anotace 

Upozornění pro badatele 

Studovna fondů PNP bude v srpnu uzavřena. Děkujeme za pochopení.
Objednání materiálů do studovny fondů PNP. Tel. centrála (+420) 220 516 695 a dále žádejte linku 292 nebo 293.

Upozornění pro badatele starých tisků

V době rekonstrukce depozitáře Památníku národního písemnictví jsou až do odvolání pozastaveny výpůjčky ze sbírky označené signaturou S a SF.
Děkujeme za pochopení.
Knihovna PNP 

PUBLIKACE - právě vyšlo


Lektor A. M. Píša. Výbor lektorských posudků z let 1954–1965 (ed. Naděžda Macurová)

Antonín Matěj Píša, literární a divadelní kritik a teoretik, editor, dramaturg a básník, zaujal v 50. a 60. letech v kulturním dění příznačnou pozici "muže v ústraní". Výmluvným dokladem tohoto stavu je mimo jiné soubor více než 500 lektorských posudků, které psal v letech 1954 až 1965 pro nakladatelství Československý spisovatel. Z tohoto dosud nepublikovaného materiálu vychází předkládaný výbor 50 textů, který ukazuje konzistentnost Píšových literárněkritických názorů, odhaluje možná úskalí či taktizování, ale i neústupnost z uměleckých požadavků kladených na literaturu v tomto literárně i historicky exponovaném období.

 

 

Já, Hvězda

S příchodem letošní sezóny v letohrádku Hvězda je návštěvníkům představen nový průvodce touto výjimečnou renesanční stavbou pod názvem Já, Hvězda. Cílem Památníku národního písemnictví, vydavatele publikace, je poskytnout široké veřejnosti informace o stavebním vývoji letohrádku, o osobě jeho zakladatele, arcivévodovi Ferdinandovi II. Tyrolském a také o unikátní štukové výzdobě této renesanční stavby či obrazu Hvězdy v literatuře. Kniha je dílem kolektivu autorů PNP ve spolupráci s PhDr. Ivanem Muchkou z Ústavu dějin umění AV ČR. Bedekr obsahuje anglickou a německou mutaci textů pro zahraniční návštěvníky. Průvodce si můžete zakoupit v pokladně letohrádku za 150 Kč

                    
 
 

Katalog k výstavě Kdo jsem. Bohumil Hrabal

Rozsáhlou monografickou výstavu s názvem Kdo jsem. Bohumil Hrabal: spisovatel – Čech – Středoevropan doplňuje nově také katalog, jehož editorem je kurátor výstavy PhDr. Tomáš Pavlíček, PhD. 

Z deníků Anny Lauermannové-Mikschové (eds. Tereza Riedlbauchová a Eva Farková)

Edice poprvé zveřejňuje – ve výboru – deníky Anny Lauermannové-Mikschové (1852–1932), která jako spisovatelka vystupovala pod jménem Felix Téver a vedla literární salon ve svém domě na Jungmannově náměstí v Praze. Vybrané úryvky z dochovaných deníků (1872–1929) jsou zaměřeny především na její kontakt s významnými osobnostmi kulturní a politické scény. Na salony a návštěvy se k ní zpočátku dostavovali hosté Riegrovy rodiny a lumírovci, později přibyl okruh kolem Moderní revue a nakonec bratři Čapkové a další osobnosti

Publikace Památníku národního písemnictví další informace

NABÍDKA A SLUŽBY 

Putovní výstavy

Nabídka putovních výstav (uzpůsobeno pro prostředí muzeí, galerií a škol):
1) Putovní verze výstavy Kdo jsem. Bohumil Hrabal: spisovatel – Čech – Středoevropan. 26 panelů 90x70 cm. 
2) Putovní verze výstavy K. H. Máchy 1810 –2010.  Zahrnuje 24 panelů o rozměrech 90x70 cm.
3) Putovní verze výstavy Libuše Moníková: Meine Bücher sind teuer. Zahrnuje 12 panelů o rozměrech 90x70 cm.
V případě zájmu o putovní výstavy kontaktujte: eretova@pamatnik-np.cz nebo tel. 778 486 793

Fotogalerie (nejen putovních) výstav PNP

Pořady na objednání

Kultura knihy – dílničky s dětmi Ladislav Mňačko – Odchody a návraty; Psát, to je moje práce – O. Pavel; Zrcadlo žádnýmu nepochlebuje; Díky Guttenbergovi; Máte-li zájem dostávat pozvánky na pořady a program v elektronické podobě, kontaktujte: tschornova@pamatnik-np.cz 
Fotogalerie pořadů PNP

Možnost pronájmu prostor PNP pro kulturní účely v Praze

Další informace o pronájmech

Svatební obřady v letohrádku Hvězda

Více zde 
Foto letohrádku Hvězda

 

 Navštivte náš nový facebookový profil.    Prohlédněte si náš profil na tripadvisor.cz.

Strahovské nádvoří 1/132, 118 38 Praha 1, IČ: 00023311
e: post@pamatnik-np.cz, t: +420 220 516 695

Design, koncepce a zpracování - HMS Design & Qwerton Formica