Vítáme Vás na webových stránkách PNP! Naleznete zde elektronické katalogy, zejména Průvodce po fondech literárního archivu, katalogy knihovny a soupisy částí sbírky umožňující dálkový přístup k informacím o sbírce PNP, která představuje více než 12 % národního kulturního dědictví, uloženého v muzeích a galeriích České republiky. 

AKTUALITY

Zahajujeme sezónu v letohrádku Hvězda

Ve středu 1. 4. se veřejnosti opět otevřel renesanční lovecký letohrádek Hvězda. Aktuálně zde pro vás připravujeme rozsáhlý výstavní projekt s názvem ZPRÁVA O KNIZE. Vernisáž výstavy ve spojení se slavnostním vyhlášením výsledků soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2014 proběhne 22. 4. přímo v letohrádku Hvězda. S ohledem na náročnou instalaci výstavy ZPRÁVA O KNIZE bude pro návštěvníky dočasně uzavřeno první patro a hodovní síň letohrádku. Přízemí Hvězdy s mimořádnou štukovou výzdobou i suterén s modelem bitvy na Bílé hoře jsou přístupné bez omezení.
Bližší informace o vstupném a otevírací době naleznete zde 
Více o výstavě zde

Večery evropské literatury

Prostřednictvím debatních večerů představujeme v i průběhu roku 2015 současnou evropskou literární scénu v širších souvislostech. V pořadí již dvacátý sedmý večer věnujeme literární kritice. Debata se uskuteční v úterý 21. dubna od 19:00 ve vile PNP v ulici Pelléova 20/70, Praha 6. Na tento pořad jste srdečně zváni.
Pozvánku naleznete zde

XIV. Trienále českého ex libris Chrudim v Českém rozhlase

XIV. Trienále českého ex libris je celostátní pravidelnou přehlídkou současné tvorby českého ex libris za roky 2012, 2013 a 2014, kterého se účastní přední grafici. Repríza výstavy XIV. Trienále českého ex libris Chrudim se bude konat v Galerii Vinohradská 12 v suterénu historické budovy Českého rozhlasu na Vinohradské 12, 120 99 Praha 2 v době od 1. do 30. 4. 2015.
Pozvánka zde

Upozornění o stěhování depozitářů a nepřístupnosti části fondů a sbírek Památníku národního písemnictví

Upozorňujeme badatelskou veřejnost, že dne 1. dubna 2015 bude zahájeno postupné stěhování sbírek do rekonstruovaného centrálního depozitáře PNP v Litoměřicích. Do tohoto data, k němuž bude zároveň ukončen provoz badatelny na Starých Hradech u Libáně, je nutné, aby badatelé i v pražské studovně vrátili všechny zápůjčky z mimopražských depozitářů. Fondy z těchto depozitářů budou uvedeným datem počínaje nedostupné. Aktuální informace o omezení přístupnosti jednotlivých sbírek a fondů bude následně možno získat v pražské studovně PNP (mail: studovna@pamatnik-np.cz; tel.: 220 516 695, linka 293).

VÝSTAVY

Nejkrásnější české knihy roku 2013 v NTM v Praze a v Moravské galerii v Brně

Výstavu vítězné kolekce Nejkrásnějších českých knih roku 2013, které tvoří špičku současného českého knižního designu, si návštěvníci mohou prohlédnout až do konce května 2015 v expozici tiskařství v budově Národního technického muzea (více zde) a do 18. ledna 2015 v Moravské galerii v Brně (více zde).

Program PNP ke stažení zde
 

ODBORNÁ ČINNOST

Výzva pro badatele

Památník národního písemnictví připravuje sborník Literární archiv č. 48/2016 s názvem Dítě - dětství - literatura. Prosíme o zaslání příspěvků do uvedeného sborníku v závazném termínu do 28. 2. 2016, rozsah max. 30 normostran. Text v elektronické podobě (WORD) společně se stručným resumé o 10-20 řádcích zasílejte redaktorce sborníku PhDr. Jarmile Schreiberové: schreiberova@pamatnik-np.cz.
Anotace 

Upozornění pro badatele

Objednání materiálů do studovny fondů PNP. Tel. centrála (+420) 220 516 695 a dále žádejte linku 292 nebo 293.

Upozornění pro badatele starých tisků

V době rekonstrukce depozitáře Památníku národního písemnictví jsou až do odvolání pozastaveny výpůjčky ze sbírky označené signaturou S a SF.
Děkujeme za pochopení.
Knihovna PNP 

PUBLIKACE - právě vyšlo


Rozpravy s geometrií

Památník národního písemnictví ve spolupráci s Galerií 1. patro vydaly obrazový katalog k výstavě Kolíbal, Diviš, Písařík, Štědrý – Rozpravy s geometrií. Katalog obsahuje průvodní texty kurátora výstavy Zdeňka Freislebena, matematika Jaroslava Nešetřila, filozofa a sociologa Jiřího Přibáně a historika umění Ivana Muchky.

                    
 
 

Katalog k výstavě Kdo jsem. Bohumil Hrabal

Rozsáhlou monografickou výstavu s názvem Kdo jsem. Bohumil Hrabal: spisovatel – Čech – Středoevropan doplňuje nově také katalog, jehož editorem je kurátor výstavy PhDr. Tomáš Pavlíček, PhD. 

Z deníků Anny Lauermannové-Mikschové (eds. Tereza Riedlbauchová a Eva Farková)

Edice poprvé zveřejňuje – ve výboru – deníky Anny Lauermannové-Mikschové (1852–1932), která jako spisovatelka vystupovala pod jménem Felix Téver a vedla literární salon ve svém domě na Jungmannově náměstí v Praze. Vybrané úryvky z dochovaných deníků (1872–1929) jsou zaměřeny především na její kontakt s významnými osobnostmi kulturní a politické scény. Na salony a návštěvy se k ní zpočátku dostavovali hosté Riegrovy rodiny a lumírovci, později přibyl okruh kolem Moderní revue a nakonec bratři Čapkové a další osobnosti

Publikace Památníku národního písemnictví další informace

NABÍDKA A SLUŽBY 

Putovní výstavy

Nabídka putovních výstav (uzpůsobeno pro prostředí muzeí, galerií a škol):
1) Putovní verze výstavy Kdo jsem. Bohumil Hrabal: spisovatel – Čech – Středoevropan. 26 panelů 90x70 cm. 
2) Putovní verze výstavy K. H. Máchy 1810 –2010.  Zahrnuje 24 panelů o rozměrech 90x70 cm.
3) Putovní verze výstavy Libuše Moníková: Meine Bücher sind teuer. Zahrnuje 12 panelů o rozměrech 90x70 cm.
V případě zájmu o putovní výstavy kontaktujte: stehlikova@pamatnik-np.cz nebo tel. 731 448 561
Fotogalerie (nejen putovních) výstav PNP

Pořady na objednání

Kultura knihy – dílničky s dětmi Ladislav Mňačko – Odchody a návraty; Psát, to je moje práce – O. Pavel; Zrcadlo žádnýmu nepochlebuje; Díky Guttenbergovi; Máte-li zájem dostávat pozvánky na pořady a program v elektronické podobě, kontaktujte: kobrlova@pamatnik-np.cz  
Fotogalerie pořadů PNP

Možnost pronájmu prostor PNP pro kulturní účely v Praze

Další informace o pronájmech

Svatební obřady v letohrádku Hvězda

Více zde 
Foto letohrádku Hvězda

 

 Navštivte náš nový facebookový profil.

Strahovské nádvoří 1/132, 118 38 Praha 1, IČ: 00023311
e: post@pamatnik-np.cz, t: +420 220 516 695

Design, koncepce a zpracování - HMS Design & Qwerton Formica