Vítáme Vás na webových stránkách PNP! Naleznete zde elektronické katalogy, zejména Průvodce po fondech literárního archivu, katalogy knihovny a soupisy částí sbírky umožňující dálkový přístup k informacím o sbírce PNP, která představuje více než 12 % národního kulturního dědictví, uloženého v muzeích a galeriích České republiky. 

AKTUALITY

Soutěž Nejkrásnější české knihy roku 2014 zahájena!

Památník národního písemnictví a Ministerstvo kultury České republiky zahájily jubilejní 50. ročník soutěže Nejkrásnější české knihy roku. Do soutěže o prestižní ocenění za současný knižní design jsou každoročně přihlášeny stovky titulů od tuzemských nakladatelů. Uzávěrka přihlášek je 16. ledna 2015. 
Přihláška on-line

Večer evropské literatury

Srdečně Vás zveme k návštěvě cyklu s názvem Večery evropské literatury, který pořádají Institut umění - Divadelní ústav, Památník národního písemnictví a Zastoupení Evropské komise v ČR ve spolupráci s Kanceláří Kreativní Evropa - Kultura. Prostřednictvím debatních večerů představujeme v i průběhu roku 2014 současnou evropskou literaturu v širších souvislostech. Dvacátý čtvrtý, a zároveň poslední letošní večer z uvedeného cyklu, se uskuteční v úterý 25. 11. v 19.00 a věnujeme jej tématu migrace.
Více zde

Přednáška: Osobnost Ferdinanda d´Este

Srdečně Vás zveme na přednášku PhDr. Jaroslavy Novákové s názvem Osobnost Ferdinanda d´Este a sarajevský atentát pořádanou Společností Aloise Jiráska. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 27. 11. od 16.30 v Památníku národního písemnictví. Sál Boženy Němcové, Strahovské nádvoří 1, Praha 1, vstup volný.
Pozvánku naleznete zde

Výlety s Dvojkou

V sobotu 15.11. 2014 se vysílaly Výlety s Dvojkou Českého rozhlasu živě z Památníku národního písemnictví. Moderátorka Světlana Lavičková v nich hovořila nejen o historii, ale zejména o přítomnosti a budoucnosti PNP s vedoucí knihovny PNP Mgr. Alenou Petruželkovou
Více

VÝSTAVY

Nejkrásnější české knihy roku 2013 v NTM v Praze a v Moravské galerii v Brně

Výstavu vítězné kolekce Nejkrásnějších českých knih roku 2013, které tvoří špičku současného českého knižního designu, si návštěvníci mohou prohlédnout až do konce května 2015 v expozici tiskařství v budově Národního technického muzea (více zde) a do 18. ledna 2015 v Moravské galerii v Brně (více zde).

Josef Váchal. Napsal, vyryl, vytiskl a svázal

Západočeská galerie v Plzni ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví zahájí 14. října 2014 výstavu, jejíž těžištěm se stala Váchalova knižní tvorba, doplněna tvorbou, která s úpravou knih úzce souvisela (obrazy, kresby, grafické listy). V knihách Váchal realizoval totální umělecké dílo jako výsledek součinnosti různých stránek své univerzální tvůrčí osobnosti. 
ZČG v Plzni, výstavní síň Masné krámy, 15. 10. 2014 – 1. 1. 2015
Otevírací doba: út–ne 10.00–18.00 
Více zde 
Fotografie z vernisáže naleznete na našem facebooku

Josef Váchal. Magie hledání 

Výstava je věnována nejen vztahu Josefa Váchala k magii a okultismu, ale také Váchalově zájmu o esoterismus, jehož doklady lze najít v dosud neznámých rukopisech v jeho písemné pozůstalosti. Pořadateli výstavy jsou Galerie hlavního města Prahy ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví a Nakladatelstvím Paseka. 
Dům U Kamenného zvonu, 17. 9. 2014 – 4. 1. 2015.
Více zde

Program PNP ke stažení zde
 

AKTUALITY  

Cena za popularizaci díla a osobnosti Bohumila Hrabala

U příležitosti Polabského knižního veletrhu 2014 v Lysé nad Labem obdržely vydavatelství Mladá fronta a Památník národního písemnictví za knihu Hlučná samota (Sto let Bohumila Hrabala 1914 - 2014) cenu za popularizaci díla a osobnosti Bohumila Hrabala, kterou udělují Klub čtenářů Bohumila Hrabala a Městská knihovna Nymburk. Editoři: Petr Kotyk, Světlana Kotyková, Tomáš Pavlíček.

Hodovní síň letohrádku Hvězda s modelem pomníku Františka Bílka pro Bílou horu zpřístupněna veřejnosti

Památník národního písemnictví zpřístupňuje veřejnosti nejvyšší patro letohrádku Hvězda, hodovní síň, každou první sobotu v měsíci. Rozlehlý sál s původní podlahou z glazovaných cihel skýtá krásný výhled do okolí. Návštěvníci letohrádku si také budou moci prohlédnout kresby Mikoláše Alše a model národního pomníku Františka Bílka pro Bílou horu. Figuraci pomníku promýšlel autor již od roku 1905 a koncipoval jej jako dynamickou ideovou linii českých dějin od příchodu Čechů až k období po bělohorské porážce. Tento monumentální „obětní stůl dějin s posvátným oltářem“ s prostorným chrámem umístěným pod jeho povrchem zůstal pouze v sádrovém desetinném modelu a patří k nejrozsáhlejším, byť nerealizovaným, projektům Bílkovy pomníkové tvorby.
Více o historii Národního pomníku Františka Bílka zde

ODBORNÁ ČINNOST

Výzva pro badatele

Památník národního písemnictví připravuje sborník Literární archiv č. 47/2015 s pracovním názvem Druhá světová válka v české a světové literatuře. Prosíme o zaslání příspěvků do uvedeného sborníku v závazném termínu
do 28. 2. 2015, rozsah max. 30 normostran. Text v elektronické podobě (WORD) společně se stručným resumé
o 10–20 řádcích zasílejte redaktorce sborníku PhDr. Jarmile Schreiberové:  schreiberova@pamatnik-np.cz.
Anotace

Upozornění pro badatele

Objednání materiálů do studovny fondů PNP. Tel. centrála (+420) 220 516 695 a dále žádejte linku 292 nebo 293.

Upozornění pro badatele starých tisků

V době rekonstrukce depozitáře Památníku národního písemnictví jsou až do odvolání pozastaveny výpůjčky ze sbírky označené signaturou S a SF.
Děkujeme za pochopení.
Knihovna PNP 

PUBLIKACE - právě vyšlo
 

Katalog k výstavě Kdo jsem. Bohumil Hrabal

Rozsáhlou monografickou výstavu s názvem Kdo jsem. Bohumil Hrabal: spisovatel – Čech – Středoevropan doplňuje nově také katalog, jehož editorem je kurátor výstavy PhDr. Tomáš Pavlíček, PhD. 

Z deníků Anny Lauermannové-Mikschové (eds. Tereza Riedlbauchová a Eva Farková)

Edice poprvé zveřejňuje – ve výboru – deníky Anny Lauermannové-Mikschové (1852–1932), která jako spisovatelka vystupovala pod jménem Felix Téver a vedla literární salon ve svém domě na Jungmannově náměstí v Praze. Vybrané úryvky z dochovaných deníků (1872–1929) jsou zaměřeny především na její kontakt s významnými osobnostmi kulturní a politické scény. Na salony a návštěvy se k ní zpočátku dostavovali hosté Riegrovy rodiny a lumírovci, později přibyl okruh kolem Moderní revue a nakonec bratři Čapkové a další osobnosti

Publikace Památníku národního písemnictví další informace

NABÍDKA A SLUŽBY 

Putovní výstavy

Nabídka putovních výstav (uzpůsobeno pro prostředí muzeí, galerií a škol):
1) Putovní verze výstavy K. H. Máchy 1810 –2010.  Zahrnuje 24 panelů o rozměrech 90x70 cm.
2) Putovní verze výstavy Libuše Moníková: Meine Bücher sind teuer. Zahrnuje 12 panelů o rozměrech 90x70 cm.
3) Putovní verze výstavy XIII. trienále českého ex libris, přehlídka současné tvorby za rok 2009 – 2011. Zahrnuje 73 (rozdělitelných) panelů o rozměrech 90x70 cm.
V případě zájmu o putovní výstavy kontaktujte: stehlikova@pamatnik-np.cz nebo tel. 731 448 561
Fotogalerie (nejen putovních) výstav PNP

Pořady na objednání

Kultura knihy – dílničky s dětmi Ladislav Mňačko – Odchody a návraty; Psát, to je moje práce – O. Pavel; Zrcadlo žádnýmu nepochlebuje; Díky Guttenbergovi; Máte-li zájem dostávat pozvánky na pořady a program v elektronické podobě, kontaktujte: kobrlova@pamatnik-np.cz  
Fotogalerie pořadů PNP

Možnost pronájmu prostor PNP pro kulturní účely v Praze

Další informace o pronájmech

Svatební obřady v letohrádku Hvězda

Více zde 
Foto letohrádku Hvězda

 

 Navštivte náš nový facebookový profil.

Strahovské nádvoří 1/132, 118 38 Praha 1, IČ: 00023311
e: post@pamatnik-np.cz, t: +420 220 516 695

Design, koncepce a zpracování - HMS Design & Qwerton Formica