Vítáme Vás na webových stránkách PNP! Naleznete zde elektronické katalogy, zejména Průvodce po fondech literárního archivu, katalogy knihovny a soupisy částí sbírky umožňující dálkový přístup k informacím o sbírce PNP, která představuje více než 12 % národního kulturního dědictví, uloženého v muzeích a galeriích České republiky. 

AKTUALITY

Výstava českého ex libris v Mnichově

Památník národního písemnictví ve spolupráci s Českým centrem v Mnichově představuje na výstavě reprezentativní výběr z kolekce XIV. trienále českého ex libris Chrudim 2014. Přehlídka současné tvorby uvádí nejlepší práce z oblasti drobné grafiky vytvořené předními českými výtvarníky. Výstava se koná v Českém centru v Mnichově. (pozvánka zde) a potrvá do 10. 6. 2016.  

51+ v letohrádku Hvězda

Nejkrásnější české knihy roku, tedy tradiční soutěž pořádaná Památníkem národního písemnictví a Ministerstvem kultury, je letos opravdu nejkrásnější. Kromě obvyklé technické a výtvarné komise, letos zasedala i Nejkrásnější komise, tedy šest desítek osobností, které k výběru knih přizvala výtvarnice Kateřina Šedá a grafik letošního ročníku Adam Macháček. Svou cenu pro svou nejkrásnější knihu věnoval filozof i bezdomovec, známá zpěvačka i předškolní dítě. Dění v PNP sledoval reportér Aleš Palán, fotograf Martin Hlavica a kreslíř Ondřej Basjuk. Výsledky vyhlášené na slavnostním ceremoniálu 20. dubna 2016 naleznete zde
Výstavu 51+ v letohrádku Hvězda je možné navštívit do 29. 5. 2016.

 Web oficiálního výročí Karla IV. spuštěn

K výročí 700 let od narození krále a císaře Karla IV. připravila pro všechny aktivní turisty agentura CzechTourism speciální stránku www.karel700let.cz, plnou inspirace k výletům po stopách slavného vladaře.
Čtenáři na karlovském webu naleznou přehledný a interaktivní životopis Otce vlasti, příběhy lokalit spjatých s jeho životem i vládou, stejně jako kalendář výročních akcí s širokým tematickým zaměřením programu.
Skrze web mohou výletníci také plánovat trasy svých cest, vytisknout si mapu a dočíst se více o odkazu největšího českého panovníka v daných lokalitách. Nabízí se 115 karlovských míst rozprostřených po celém Česku a 17 cestovních itinerářů. Stránky jsou k dispozici kromě češtiny také v angličtině, němčině a ruštině

Aktuální informace o stěhování depozitářů Památníku národního písemnictví

Upozorňujeme badatelskou veřejnost, že dne 1. března 2016 byl z důvodu stěhování definitivně uzavřen depozitář v Duchcově. Archivní fondy z mimopražských depozitářů začnou být znovu zpřístupňovány od 1. června 2016 formou dovozu objednávek do Prahy po menších celcích (převáženy budou jednorázově nejvýše 4 kartony). Zahájení plného provozu nového depozitáře v Litoměřicích je plánováno na začátek roku 2017.
Aktuální informace o omezení přístupnosti jednotlivých sbírek a fondů je možno získat v pražské studovně PNP (mail: studovna@pamatnik-np.cz; tel.: 220 516 695, linka 293). 

Významná akvizice pozůstalosti Jindřicha Hořejšího

Díky velkorysému daru dr. Jiřiny Hořejší byly sbírky Památníku národního písemnictví rozšířeny o pozůstalost jejího otce, překladatele a básníka Jindřicha Hořejšího. Součástí daru je knihovna Jindřicha Hořejšího a jeho dcery, dále rukopisy, tisky, fotografie a další přírůstky rozšiřující osobní fond Jindřicha Hořejšího včetně jeho francouzského překladu Osudů dobrého vojáka Švejka za světové války. Výrazným příspěvkem jsou pak dva obrazy Josefa Čapka (Hvězdy I., Předměstské zahradnictví II.) a po jednom malířském díle surrealistů Jindřicha Štyrského (Smrt Orfeova) a Toyen (Přezimování). Akvizici médiím představili na pondělní tiskové konferenci ředitel PNP Zdeněk Freisleben, iniciátor akvizice Petr Kotyk z literárního archivu PNP a Barbora Vlášková z uměleckých sbírek PNP za přítomnosti ministra kultury Daniela Hermana a donátorky Jiřiny Hořejší. Tato akvizice je nejvýznamnějším počinem svého druhu v historii PNP od roku 1989. Mecenášského počinu paní doktorky si velice vážíme.

Sborník "V dialogu s Libuší Moníkovou // Im Dialog mit Libuše Moníková" ke stažení

U příležitosti obnovené a rozšířené literární výstavy V dialogu s Libuší Moníkovou // Im Dialog mit Libuše Moníková, která byla uspořádaná k nedožitým 70. narozeninám spisovatelky v Malé vile PNP, vychází sborník textů věnovaný této české, německy píšící autorce. Sborník obsahuje dosud nezveřejněné juvenilie Moníkové a zároveň plnotextové verze ohlasů literárních odborníků na její tvorbu. Jeho editorkou je autorka rozšířené podoby výstavy Lucie Koutková. Sborník ve formě e-publikace si můžete stáhnout zde

Oceněné nejkrásnější knihy jsou dostupné na webu www.bookreport.cz

V pondělí 31. 8. 2015 proběhla v letohrádku Hvězda derniéra výstavního projektu ZPRÁVA O KNIZE a zároveň křest publikace ZPRÁVA O KNIZE. Výstava už sice skončila, stále si však můžete prohlédnout knihy oceněné v posledních 50 ročnících soutěže Nejkrásnější české knihy roku na webu bookreport.cz

VÝSTAVY

Výstava připomene význam fotografie v díle Josefa Váchala

GAVU Cheb ve spolupráci s PNP pořádá výstavu "Josef Váchal, Kniha vzpomínek. Dialog díla a fotografie". 
14. 4. – 19. 6. 2016, Galerie výtvarného umění Cheb
Komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou Hanou Klínkovou: středa 1. 6. od 17.00
Více o výstavě zde

Knihy pro děti v Moravské Třebové

V rámci Dnů slovenské kultury se uskuteční od 14. 4. do 8. 5. 2016 ve výstavním sále muzea v Moravské Třebové výstava Knihy pro děti oceněné v Čechách a na Slovensku. Na pořádání výstavy se podílí PNP společně s BIBIANA – medzinárodným domom umenia pre deti. Více informací o akci zde.

Nejkrásnější české knihy roku 2014 v Národním technickém muzeu

Ačkoli již skončila výstava ZPRÁVA O KNIZE, vítězné knihy letošního ročníku soutěže si nyní můžete prohlédnout v expozici Tiskařství Národního technického muzea. Vystaveny jsou knihy umístěné ve všech kategoriích včetně publikací, které se dostaly do užšího výběru. Nejkrásnější české knihy bude možné zhlédnout až do 29. května 2016. Více informací zde.

Program aktuálního kulturního dění v PNP ke stažení zde
 

ODBORNÁ ČINNOST

Výzva pro badatelskou veřejnost 

Památník národního písemnictví připravuje sborník Literární archiv č. 49/2017 s názvem Literatura a moderní hudba. Ke stému výročí narození Josefa Kainara. Prosíme o zaslání příspěvků do uvedeného sborníku v závazném termínu do 30. 9. 2016, rozsah max. 30 normostran. Text v elektronické podobě (WORD) společně se stručným resumé o 10-20 řádcích zasílejte redaktorce sborníku PhDr. Jarmile Schreiberové: schreiberova@pamatnik-np.cz.
Anotace

Upozornění pro badatele 

Objednání materiálů do studovny fondů PNP. Tel. centrála (+420) 220 516 695 a dále žádejte linku 292 nebo 293.

Upozornění pro badatele starých tisků

V době rekonstrukce depozitáře Památníku národního písemnictví jsou až do odvolání pozastaveny výpůjčky ze sbírky označené signaturou S a SF.
Děkujeme za pochopení.
Knihovna PNP 

PUBLIKACE - právě vyšlo

Dopisy Bedřicha Hrozného literárním osobnostem (ed. Šárka Velhartická, 2015)

Bedřich Hrozný je celosvětově uznávaným zakladatelem oboru chetitologie, který před sto lety rozluštil nově objevený jazyk starověkých Chetitů. Ačkoli o jeho osobnosti vznikla již řada publikací, nebyly dosud zveřejněny dopisy jeho současníkům. Tato edice předkládá ucelený materiál z literárního archivu PNP, jímž je soubor dopisů Bedřicha Hrozného literárním osobnostem. Zásadně doplňuje naše znalosti o životě významného orientalisty, ale přináší i nové poznatky týkající se událostí první poloviny 20. století. 


Lektor A. M. Píša. Výbor lektorských posudků z let 1954–1965 (ed. Naděžda Macurová)

Antonín Matěj Píša, literární a divadelní kritik a teoretik, editor, dramaturg a básník, zaujal v 50. a 60. letech v kulturním dění příznačnou pozici "muže v ústraní". Výmluvným dokladem tohoto stavu je mimo jiné soubor více než 500 lektorských posudků, které psal v letech 1954 až 1965 pro nakladatelství Československý spisovatel. Z tohoto dosud nepublikovaného materiálu vychází předkládaný výbor 50 textů, který ukazuje konzistentnost Píšových literárněkritických názorů, odhaluje možná úskalí či taktizování, ale i neústupnost z uměleckých požadavků kladených na literaturu v tomto literárně i historicky exponovaném období.

 

 

Já, Hvězda

S příchodem letošní sezóny v letohrádku Hvězda je návštěvníkům představen nový průvodce touto výjimečnou renesanční stavbou pod názvem Já, Hvězda. Cílem Památníku národního písemnictví, vydavatele publikace, je poskytnout široké veřejnosti informace o stavebním vývoji letohrádku, o osobě jeho zakladatele, arcivévodovi Ferdinandovi II. Tyrolském a také o unikátní štukové výzdobě této renesanční stavby či obrazu Hvězdy v literatuře. Kniha je dílem kolektivu autorů PNP ve spolupráci s PhDr. Ivanem Muchkou z Ústavu dějin umění AV ČR. Bedekr obsahuje anglickou a německou mutaci textů pro zahraniční návštěvníky. Průvodce si můžete zakoupit v pokladně letohrádku za 150 Kč

                    
 

Publikace Památníku národního písemnictví další informace

NABÍDKA A SLUŽBY 

Putovní výstavy

Nabídka putovních výstav (uzpůsobeno pro prostředí muzeí, galerií a škol):
1) Putovní verze výstavy Kdo jsem. Bohumil Hrabal: spisovatel – Čech – Středoevropan. 26 panelů 90x70 cm. 
2) Putovní verze výstavy K. H. Máchy 1810 –2010.  Zahrnuje 24 panelů o rozměrech 90x70 cm.
3) Putovní verze výstavy Libuše Moníková: Meine Bücher sind teuer. Zahrnuje 12 panelů o rozměrech 90x70 cm.
V případě zájmu o putovní výstavy kontaktujte: eretova@pamatnik-np.cz nebo tel. 778 486 793

Fotogalerie (nejen putovních) výstav PNP

Pořady na objednání

Kultura knihy – dílničky s dětmi Ladislav Mňačko – Odchody a návraty; Psát, to je moje práce – O. Pavel; Zrcadlo žádnýmu nepochlebuje; Díky Guttenbergovi; Máte-li zájem dostávat pozvánky na pořady a program v elektronické podobě, kontaktujte: tschornova@pamatnik-np.cz 
Fotogalerie pořadů PNP

Možnost pronájmu prostor PNP pro kulturní účely v Praze

Další informace o pronájmech

Svatební obřady v letohrádku Hvězda

Více zde 
Foto letohrádku Hvězda

 

 Navštivte náš nový facebookový profil.    Prohlédněte si náš profil na tripadvisor.cz.

Strahovské nádvoří 1/132, 118 38 Praha 1, IČ: 00023311
e: post@pamatnik-np.cz, t: +420 220 516 695

Design, koncepce a zpracování - HMS Design & Qwerton Formica