Vítáme Vás na webových stránkách PNP! Naleznete zde elektronické katalogy, zejména Průvodce po fondech literárního archivu, katalogy knihovny a soupisy částí sbírky umožňující dálkový přístup k informacím o sbírce PNP, která představuje více než 12% národního kulturního dědictví, uloženého v muzeích a galeriích České republiky.

Nejkrásnější české knihy roku 2013

Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže v jednotlivých kategoriích se uskuteční v letohrádku Hvězda ve středu 23. dubna 2014 od 15 hodin.

UPOZORNĚNÍ! Letohrádek Hvězda bude z důvodu konání slavnostního ceremoniálu od 12 hodin pro veřejnost uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Ocenění Nejkrásnější kniha roku slouží k vzestupu kvality vydávaných knih. Rozhovor ředitele Památníku národního písemnictví Mgr. Zdeňka Freislebena o současnosti i budoucnosti soutěže a trendech, které se ve vydávání knih objevují, pro portál Kultura21.

Kdo jsem. Bohumil Hrabal: spisovatel – Čech – Středoevropan

Památník národního písemnictví a Literaturhaus Berlin představuje osobnost a tvorbu Bohumila Hrabala formou rozsáhlé monografické výstavy u příležitosti 100. výročí autorova narození. Výstava se koná od 2. 4. do 31. 8. 2014 v pražském letohrádku Hvězda. Poté bude představena německému publiku v prostorách Literárního domu v Berlíně.
Výstava se koná s podporou Ministerstva kultury ČR a pod záštitou ministra kultury Mgr. Daniela Hermana.
Více zde

Konference Knihovny, knihovníci a čtenáři

17. – 18. 4. 2014 Mezinárodní sympozium na paměť 95 let od vydání zákona o veřejných knihovnách a k poctě Jana Thona. Konferenci pořádají: Katedra dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty UK v Praze, PNP, Městská knihovna v Praze, CEFRES. Program konference zde

14. ročník Trienále českého ex libris Chrudim 2014 

Památník národního písemnictví připravuje 14. ročník TRIENÁLE ČESKÉHO EX LIBRIS CHRUDIM 2014, přehlídku současné tvorby českého ex libris za roky 2012, 2013 a 2014.
Výstavní podmínky
Více zde.

AKTUÁLNÍ VÝSTAVY A POŘADY 

Program PNP ke stažení

Výstava Šedesát let Památníku národního písemnictví

Památník národního písemnictví připravil k 60. výročí vzniku instituce jako muzea české literatury výstavu, která reflektuje ve čtyřech částech na základě dokumentačního a obrazového materiálu její historii a vývoj. Celou výstavu si můžete prohlédnout zde

Večery evropské literatury

Prostřednictvím debatních večerů věnovaným laureátům Ceny Evropské unie za literaturu bude představena v i průběhu roku 2014 současná evropská literatura v širších souvislostech. Devatenáctý večer, který věnujeme bulharské literatuře, se uskuteční 29. 4. 2014 v Malé vile Památníku národního písemnictví, Pelléova 20/70, Praha 6. Na tento pořad jste srdečně zváni. 

ODBORNÁ ČINNOST


Výzva pro badatele

Památník národního písemnictví připravuje sborník Literární archiv č. 47/2015 s pracovním názvem Druhá světová válka v české a světové literatuře. Prosíme o zaslání příspěvků do uvedeného sborníku v závazném termínu
do 28. 2. 2015, rozsah max. 30 normostran. Text v elektronické podobě (WORD) společně se stručným resumé
o 10–20 řádcích zasílejte redaktorce sborníku PhDr. Jarmile Schreiberové:  schreiberova@pamatnik-np.cz.
Anotace

Památník národního písemnictví připravuje sborník Literární archiv č. 46/2014 s názvem "Bohumil Hrabal – Jiří Kolář. Průsečíky, paralely i mimoběžky života a díla (ke 100. výročí narození autorů)". Prosíme o zaslání příspěvků
do uvedeného sborníku v závazném termínu do 28. 2. 2014, rozsah max. 30 normostran. Text v elektronické podobě (WORD) společně se stručným resumé o 10–20 řádcích zasílejte redaktorce sborníku PhDr. Jarmile Schreiberové: schreiberova@pamatnik-np.cz.
Anotace 

Upozornění pro badatele

Objednání materiálů do studovny fondů PNP. Tel. centrála (+420) 220 516 695 a dále žádejte linku 292 nebo 293.

Upozornění pro badatele starých tisků

V době rekonstrukce depozitáře Památníku národního písemnictví jsou až do odvolání pozastaveny výpůjčky ze sbírky označené signaturou S a SF.
Děkujeme za pochopení.
Knihovna PNP 

PUBLIKACE - právě vyšlo
 

Bronislava Rokytová: Dost tichého šepotu. Exilová výtvarná scéna v Československu (1933–1939) 

Monografie se poprvé v tomto rozsahu věnuje výtvarným umělcům, kteří ve třicátých letech 20. století odešli do Československa, kde na krátký čas nalezli své útočiště před šířícím se nacismem. Sleduje jak uměleckou tvorbu vznikající v emigraci v kontextu politických i kulturních souvislostí, tak sociální problémy uprchlíků. Zmíněni jsou významní autoři Oskar Kokoschka, John Heartfield, Thomas Theodor Heine, ale i Hannes Beckmann, Thomas Wüsten, Erich Arnold Bischof, Theo Balden a další. Originální výtvarná díla a archiválie dokreslují obtížné okolnosti, které přečkaly.

Publikace Památníku národního písemnictví další informace

Publikace Památník národního písemnictví 1953–2013

Publikace věnovaná 60. výročí založení Památníku národního písemnictví, jejíž autorkou je Růžena Hamanová, je postavena zejména na bohaté obrazové příloze a zahrnuje stručný přehled dějin instituce, a to v češtině, angličtině a němčině. V prvním období 1953–1963 je reflektován vznik instituce a stálé expozice, v druhém období 1964–1973 se formují jednotlivá oddělení, je založen sborník Literární archiv, v uvolněné politické atmosféře probíhá různorodá výstavní a programová činnost. V období 1874–1898 je zachycen vývoj instituce za normalizace a v posledním období od roku 1989 do současnosti její přerod v moderní evropské muzeum. Současnost a vizi budoucnosti popisuje ve svém úvodu také ředitel PNP Zdeněk Freisleben.

NABÍDKA A SLUŽBY 

Putovní výstavy

Nabídka putovních výstav (uzpůsobeno pro prostředí muzeí, galerií a škol):
1) Putovní verze výstavy K. H. Máchy 1810 –2010.  Zahrnuje 24 panelů o rozměrech 90x70 cm.
2) Putovní verze výstavy Libuše Moníková: Meine Bücher sind teuer. Zahrnuje 12 panelů o rozměrech 90x70 cm.
3) Putovní verze výstavy XIII. trienále českého ex libris, přehlídka současné tvorby za rok 2009 – 2011. Zahrnuje 73 (rozdělitelných) panelů o rozměrech 90x70 cm.
V případě zájmu o putovní výstavy kontaktujte: stehlikova@pamatnik-np.cz nebo tel. 731 448 561
Fotogalerie (nejen putovních) výstav PNP

Pořady na objednání

Kultura knihy – dílničky s dětmi Ladislav Mňačko – Odchody a návraty; Psát, to je moje práce – O. Pavel; Zrcadlo žádnýmu nepochlebuje; Díky Guttenbergovi; Máte-li zájem dostávat pozvánky na pořady a program v elektronické podobě, kontaktujte: kobrlova@pamatnik-np.cz  
Fotogalerie pořadů PNP

Možnost pronájmu prostor PNP pro kulturní účely v Praze

Další informace o pronájmech

Svatební obřady v Letohrádku Hvězda

Nabízíme pronájem historických prostor v přízemí a hodovní síni ve druhém patře Letohrádku Hvězda pro pořádání svatebních obřadů. Veškeré náležitosti svatebního obřadu (rezervace termínu, správní záležitosti, svatební poplatky) na matrice ÚMČ Prahy 6. Telefony: 220 189 756, 220 189 758 (matrika manželství na ÚMČ Praha 6). Termín a místo svatebního obřadu Vám pro matriku potvrdíme na základě uzavření smlouvy. Svatební obřady probíhají obvykle od dubna do října. Doporučujeme vyčlenit si na svatební obřad dobu minimálně 60 minut.
Cena pronájmu za 1 hodinu je 6 000 Kč, v případě zájmu o fotografování s bleskem 7 000 Kč.
V případě zájmu kontaktujte paní Lešákovou, tel: 731448573, e-mail: lesakova@pamatnik-np.cz  
Foto Letohrádku Hvězda Další informace o pronájmech

 

Strahovské nádvoří 1/132, 118 38 Praha 1, IČ: 00023311
e: post@pamatnik-np.cz, t: +420 220 516 695

Design, koncepce a zpracování - HMS Design & Qwerton Formica