Vítáme Vás na webových stránkách PNP! Naleznete zde elektronické katalogy, zejména Průvodce po fondech literárního archivu, katalogy knihovny a soupisy částí sbírky umožňující dálkový přístup k informacím o sbírce PNP, která představuje více než 12 % národního kulturního dědictví, uloženého v muzeích a galeriích České republiky. 

AKTUALITY

Výstava Karlova kolébka

Nový výstavní projekt PNP, výstava Karlova kolébka / Karlovská výstava stá a čtvrtá aneb Osobnost Karla IV. v české novověké literatuře, je k vidění v Malé výstavní síni PNP na Strahovském nádvoří od 21. října do 20. listopadu 2016. Vstup na výstavu je volný. Více informací zde

Poslední dny s výstavou Havel—Prigov a česká experimentální tvorba

Výstava, která je originální poctou odkazu a osobnosti Václava Havla k jeho nedožitým 80. narozeninám je v letohrádku Hvězda k vidění do 30. října 2016. Výstavu zařadila městská část Praha 6 do svého výjimečného projektu Pocta Václavu Havlovi. V rámci doprovodného programu se 25. října 2016 v 11.00 uskuteční kurátorská prohlídka výstavy a přednáška Tomáše Glance. Srděčne zveme. Více informací zde.

Výstava Lekce z karikatury – kubismus

Uměleckoprůmyslové museum v Praze představuje ve spolupráci s PNP a s Ústavem dějin umění AV ČR unikátní kubistické karikatury. Výstava probíhá v pražském Domě u Černé Matky Boží od 13. října 2016 do 12. února 2017. PNP zapůjčil na výstavu mimo jiné kresby Josefa Čapka a Adolfa Hoffmeistera nebo grafiky Josefa Váchala a Emila Artura Longena. Více informací o výstavě najdete zde. 

Výstava "Pojď, milý můj..." Ilustrace k Písni písní

V Galerii Roberta Guttmanna (Židovské muzeum v Praze) právě probíhá výstava uspořádaná ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví. Ze sbírky PNP byl zapůjčen výjimečný soubor knižních unikátů vydavatele Josefa Portmana, který se k uvedenému námětu opakovaně vracel. Jednotlivá vydání zdobí původní kresby Jana Konůpka, Václava Maška, Karla Svolinského, Milady Marešové, Františka Koblihy, Cyrila Boudy a Heleny Šindelářové-Žváčkové. Více informací o výstavě zde.

Kronikář nových časů. Malíř a kreslíř Hugo Boettinger (1880 – 1934)

Výstava díla Huga Boettingera, syna plzeňského fotografa Josef Böttingera, který byl vyhledávaným portrétistou vyšších vrstev, tvůrcem křehkých dívčích aktů a zároveň autorom humoristickým kreseb. Výstava byla připravena ve spolupráci s Národní galerií v Praze a Památníkem národního pisemnictví v Praze. Více informací zde

Knižní novinka Josef Váchal / Kniha vzpomínek

PNP ve spolupráci s nakladatelstvím Arbor Vitae vydalo novou knihu dokumentující život Josefa Váchala. Více informací o publikace najdete zde.

Program PNP záŕí - říjen 2016

Aktuální program akcií a informace z činnosti Památníku národního písemnictví najdete zde.

Podzimní nabídka pro školy

V rámci výstavy Havel—Prigov a experimentální tvorba nabízíme pro 2. stupeň základních škol a střední školy workshop Havel, Prigov & experiment. Workshop lze objednat pouze po dobu trvání výstavy, tj. do 30. října 2016. Aktuální nabídku pořadů PNP pro školy najdete zde.  

 

 

 

 

Strahovské nádvoří 1/132, 118 38 Praha 1, IČ: 00023311
e: post@pamatnik-np.cz, t: +420 220 516 695

Design, koncepce a zpracování - HMS Design & Qwerton Formica