Vítáme Vás na webových stránkách PNP! Naleznete zde elektronické katalogy, zejména Průvodce po fondech literárního archivu, katalogy knihovny a soupisy částí sbírky umožňující dálkový přístup k informacím o sbírce PNP, která představuje více než 12 % národního kulturního dědictví, uloženého v muzeích a galeriích České republiky. 

AKTUALITY

Hledání nejkrásnějších českých knih roku 2015 začalo

V pondělí 25. 1. odstartovalo hodnocení publikací došlých do soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2015. Zasedla technická komise složená z polygrafů Milana Berana, Pavlíny Čížkové, Josefa Sedláčka a Přemysla Černého. Zasedání dokumentuje reportér Aleš Palan a fotograf Martin Hlavica. Následně posoudila knihy výtvarná komise tvořená grafickými designéry, ilustrátory a teoretiky knižní kultury. Ve výtvarné komisi jmenovitě zasedli Boris Meluš, Oldřich Jelen, Kateřina Přidalová, Helena Šantavá, Martin Pecina, Vladimír Kolenský a Alena Petruželková. Zdeňka Zieglera z důvodu jeho nemoci nahradil Petr Krejzek. Ze Slovenska jsem jako čestného hosta přivítali výtvarníka Daniela Brunovského. Porota vybírá z více než 200 přihlášených titulů. 

Významná akvizice pozůstalosti Jindřicha Hořejšího

Díky velkorysému daru dr. Jiřiny Hořejší byly sbírky Památníku národního písemnictví rozšířeny o pozůstalost jejího otce, překladatele a básníka Jindřicha Hořejšího. Součástí daru je knihovna Jindřicha Hořejšího a jeho dcery, dále rukopisy, tisky, fotografie a další přírůstky rozšiřující osobní fond Jindřicha Hořejšího včetně jeho francouzského překladu Osudů dobrého vojáka Švejka za světové války. Výrazným příspěvkem jsou pak dva obrazy Josefa Čapka (Hvězdy I., Předměstské zahradnictví II.) a po jednom malířském díle surrealistů Jindřicha Štyrského (Smrt Orfeova) a Toyen (Přezimování). Akvizici médiím představili na pondělní tiskové konferenci ředitel PNP Zdeněk Freisleben, iniciátor akvizice Petr Kotyk z literárního archivu PNP a Barbora Vlášková z uměleckých sbírek PNP za přítomnosti ministra kultury Daniela Hermana a donátorky Jiřiny Hořejší. Tato akvizice je nejvýznamnějším počinem svého druhu v historii PNP od roku 1989. Mecenášského počinu paní doktorky si velice vážíme.

Uzavření studovny

Z technických důvodů bude v pondělí 8. 2. a v úterý 9. 2. 2016 studovna uzavřena. Děkujeme za pochopení. 

Osudy potomků Boženy Němcové ve fotografii k vidění v Ostravě

PNP pořádá v Ostravském muzeu výstavu Ty děti mně největší starost dělají s podtitulem Osudy potomků manželů Boženy a Josefa Němcových ve fotografii. Ojedinělá výstava zachycuje příběh života potomků B. Němcové. Na více než 60 panelech s dosud nezveřejněnými fotografiemi mapuje život Josefa Němce a jeho čtyř dětí. Přibližuje také osudy některých vnoučat, zejména Marie Záhořové-Němcové, učitelky, sociální pracovnice a zakladatelky YWCA. Výstava je i v anglické mutaci. 

11. 12. 2015 – 28. 2. 2016 

Ostravské muzeum, Masarykovo nám. 1, Ostrava
Více informací na stránkách Ostravského muzea

Výstava grafického kalendáře spojená s koncerty

Památník národního písemnictví, autoři grafik a česko-italská kulturní asociace Lucerna z Boloni Vás srdečně zvou na výstavu kalendáře, který zachycuje portréty českých a italských hudebních skladatelů od renesance po 20. století. Na jeho realizaci se podílelo šest grafiků – Andrea Ballardini, Zbyněk Hraba, Zdena Hušková, Pavel Piekar, Miloš Sláma a Ladislav Sýkora. Společným prvkem je technika linorytu, kterou každý z umělců uplatňuje svébytným způsobem. Výstavu je možné zhlédnout v Malé vile PNP do pátku 29. 1. 2016.  

Literární salon Malé vily PNP, Pelléova 20/70, Praha 6, 5 minut chůze od metra A Hradčanská

Pozvánka k zobrazení zde (JPG 691 kB). 

Sborník "V dialogu s Libuší Moníkovou // Im Dialog mit Libuše Moníková" ke stažení

U příležitosti obnovené a rozšířené literární výstavy V dialogu s Libuší Moníkovou // Im Dialog mit Libuše Moníková, která byla uspořádaná k nedožitým 70. narozeninám spisovatelky v Malé vile PNP, vychází sborník textů věnovaný této české, německy píšící autorce. Sborník obsahuje dosud nezveřejněné juvenilie Moníkové a zároveň plnotextové verze ohlasů literárních odborníků na její tvorbu. Jeho editorkou je autorka rozšířené podoby výstavy Lucie Koutková. Sborník ve formě e-publikace si můžete stáhnout zde

Oceněné nejkrásnější knihy jsou dostupné na webu www.bookreport.cz

V pondělí 31. 8. 2015 proběhla v letohrádku Hvězda derniéra výstavního projektu ZPRÁVA O KNIZE a zároveň křest publikace ZPRÁVA O KNIZE. Výstava už sice skončila, stále si však můžete prohlédnout knihy oceněné v posledních 50 ročnících soutěže Nejkrásnější české knihy roku na webu bookreport.cz

Upřesňující informace o stěhování depozitářů Památníku národního písemnictví

Upozorňujeme badatelskou veřejnost, že dne 17. července 2015 bude v souvislosti se stěhováním do nového depozitáře definitivně uzavřena badatelna ve Starých Hradech u Libáně. Stěhování depozitáře v Duchcově bude zahájeno v prvních měsících roku 2016, žádáme proto badatele, aby do 29. února 2016 vrátili své výpůjčky z duchcovského depozitáře. Materiál musí být před stěhováním založen zpět do fondů. Aktuální informace o omezení přístupnosti jednotlivých sbírek a fondů je možné získat v pražské studovně PNP (mail: studovna@pamatnik-np.cz; tel.: 220 516 695, linka 293).

VÝSTAVY

Nejkrásnější české knihy roku 2014 v Národním technickém muzeu

Ačkoli již skončila výstava ZPRÁVA O KNIZE, vítězné knihy letošního ročníku soutěže si nyní můžete prohlédnout v expozici Tiskařství Národního technického muzea. Vystaveny jsou knihy umístěné ve všech kategoriích včetně publikací, které se dostaly do užšího výběru. Nejkrásnější české knihy bude možné zhlédnout až do 29. května 2016. Více informací zde.

Program aktuálního kulturního dění v PNP ke stažení zde
 

ODBORNÁ ČINNOST

Výzva pro badatelskou veřejnost 

Památník národního písemnictví připravuje sborník Literární archiv č. 49/2017 s názvem Literatura a moderní hudba. Ke stému výročí narození Josefa Kainara. Prosíme o zaslání příspěvků do uvedeného sborníku v závazném termínu do 30. 9. 2016, rozsah max. 30 normostran. Text v elektronické podobě (WORD) společně se stručným resumé o 10-20 řádcích zasílejte redaktorce sborníku PhDr. Jarmile Schreiberové: schreiberova@pamatnik-np.cz.
Anotace

Upozornění pro badatele 

Objednání materiálů do studovny fondů PNP. Tel. centrála (+420) 220 516 695 a dále žádejte linku 292 nebo 293.

Upozornění pro badatele starých tisků

V době rekonstrukce depozitáře Památníku národního písemnictví jsou až do odvolání pozastaveny výpůjčky ze sbírky označené signaturou S a SF.
Děkujeme za pochopení.
Knihovna PNP 

PUBLIKACE - právě vyšlo

Dopisy Bedřicha Hrozného literárním osobnostem (ed. Šárka Velhartická, 2015)

Bedřich Hrozný je celosvětově uznávaným zakladatelem oboru chetitologie, který před sto lety rozluštil nově objevený jazyk starověkých Chetitů. Ačkoli o jeho osobnosti vznikla již řada publikací, nebyly dosud zveřejněny dopisy jeho současníkům. Tato edice předkládá ucelený materiál z literárního archivu PNP, jímž je soubor dopisů Bedřicha Hrozného literárním osobnostem. Zásadně doplňuje naše znalosti o životě významného orientalisty, ale přináší i nové poznatky týkající se událostí první poloviny 20. století. 


Lektor A. M. Píša. Výbor lektorských posudků z let 1954–1965 (ed. Naděžda Macurová)

Antonín Matěj Píša, literární a divadelní kritik a teoretik, editor, dramaturg a básník, zaujal v 50. a 60. letech v kulturním dění příznačnou pozici "muže v ústraní". Výmluvným dokladem tohoto stavu je mimo jiné soubor více než 500 lektorských posudků, které psal v letech 1954 až 1965 pro nakladatelství Československý spisovatel. Z tohoto dosud nepublikovaného materiálu vychází předkládaný výbor 50 textů, který ukazuje konzistentnost Píšových literárněkritických názorů, odhaluje možná úskalí či taktizování, ale i neústupnost z uměleckých požadavků kladených na literaturu v tomto literárně i historicky exponovaném období.

 

 

Já, Hvězda

S příchodem letošní sezóny v letohrádku Hvězda je návštěvníkům představen nový průvodce touto výjimečnou renesanční stavbou pod názvem Já, Hvězda. Cílem Památníku národního písemnictví, vydavatele publikace, je poskytnout široké veřejnosti informace o stavebním vývoji letohrádku, o osobě jeho zakladatele, arcivévodovi Ferdinandovi II. Tyrolském a také o unikátní štukové výzdobě této renesanční stavby či obrazu Hvězdy v literatuře. Kniha je dílem kolektivu autorů PNP ve spolupráci s PhDr. Ivanem Muchkou z Ústavu dějin umění AV ČR. Bedekr obsahuje anglickou a německou mutaci textů pro zahraniční návštěvníky. Průvodce si můžete zakoupit v pokladně letohrádku za 150 Kč

                    
 

Publikace Památníku národního písemnictví další informace

NABÍDKA A SLUŽBY 

Putovní výstavy

Nabídka putovních výstav (uzpůsobeno pro prostředí muzeí, galerií a škol):
1) Putovní verze výstavy Kdo jsem. Bohumil Hrabal: spisovatel – Čech – Středoevropan. 26 panelů 90x70 cm. 
2) Putovní verze výstavy K. H. Máchy 1810 –2010.  Zahrnuje 24 panelů o rozměrech 90x70 cm.
3) Putovní verze výstavy Libuše Moníková: Meine Bücher sind teuer. Zahrnuje 12 panelů o rozměrech 90x70 cm.
V případě zájmu o putovní výstavy kontaktujte: eretova@pamatnik-np.cz nebo tel. 778 486 793

Fotogalerie (nejen putovních) výstav PNP

Pořady na objednání

Kultura knihy – dílničky s dětmi Ladislav Mňačko – Odchody a návraty; Psát, to je moje práce – O. Pavel; Zrcadlo žádnýmu nepochlebuje; Díky Guttenbergovi; Máte-li zájem dostávat pozvánky na pořady a program v elektronické podobě, kontaktujte: tschornova@pamatnik-np.cz 
Fotogalerie pořadů PNP

Možnost pronájmu prostor PNP pro kulturní účely v Praze

Další informace o pronájmech

Svatební obřady v letohrádku Hvězda

Více zde 
Foto letohrádku Hvězda

 

 Navštivte náš nový facebookový profil.    Prohlédněte si náš profil na tripadvisor.cz.

Strahovské nádvoří 1/132, 118 38 Praha 1, IČ: 00023311
e: post@pamatnik-np.cz, t: +420 220 516 695

Design, koncepce a zpracování - HMS Design & Qwerton Formica