Vítáme Vás na webových stránkách PNP! Naleznete zde elektronické katalogy, zejména Průvodce po fondech literárního archivu, katalogy knihovny a soupisy částí sbírky umožňující dálkový přístup k informacím o sbírce PNP, která představuje více než 12% národního kulturního dědictví, uloženého v muzeích a galeriích České republiky. 

14. ročník Trienále českého ex libris Chrudim 2014 

Památník národního písemnictví, Kabinet ex libris, představí originální tvorbu autorů ex libris za období 2012–2014 ve výstavní síni Divadla Karla Pippicha v Chrudimi. Vernisáž výstavy a slavnostní předání cen XIV. TRIENÁLE ČESKÉHO EX LIBRIS CHRUDIM 2014 se koná 3. října od 17 hodin a výstava potrvá do 2. listopadu.
Více zde

NČKR 2013 v Brně

Knihy oceněné v soutěži Nejkrásnější české knihy roku 2013 budou k vidění od 3. 10. 2014 do 18. 1. 2015 v Moravské galerii v Brně. Vernisáž se uskuteční 2. 10. od 18 hodin.
Více zde

Rozpravy s geometrií

Výstava je zajímavou konfrontací výtvarného dialogu čtveřice současných uměleckých osobností – Stanislava Kolíbala, Petra Písaříka, Stanislava Diviše a Karla Štědrého – s dokonalostí geometrie a s prostorem letohrádku Hvězda. Pořadatelem výstavy je Památník národního písemnictví ve spolupráci s Galerií 1. patro. K výstavě vychází katalog s průvodními texty kurátora výstavy Zdeňka Freislebena, matematika Jaroslava Nešetřila a filozofa a sociologa Jiřího Přibáně. Letohrádek Hvězda, 10. 9. – 2. 11. Tisková zpráva ke stažení zde
Více zde

Josef Váchal. Magie hledání 

Výstava je věnována nejen vztahu Josefa Váchala k magii a okultismu, ale také Váchalově zájmu o esoterismus, jehož doklady lze najít v dosud neznámých rukopisech v jeho písemné pozůstalosti. Pořadateli výstavy jsou Galerie hlavního města Prahy ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví a Nakladatelstvím Paseka. 
Dům U Kamenného zvonu, 17. 9. 2014 – 4. 1. 2015.
Více zde

Program PNP ke stažení zde
 

AKTUALITY  

Cena za popularizaci díla a osobnosti Bohumila Hrabala

U příležitosti Polabského knižního veletrhu 2014 v Lysé nad Labem obdržely vydavatelství Mladá fronta a Památník národního písemnictví za knihu Hlučná samota (Sto let Bohumila Hrabala 1914 - 2014) cenu za popularizaci díla a osobnosti Bohumila Hrabala, kterou udělují Klub čtenářů Bohumila Hrabala a Městská knihovna Nymburk. Editoři: Petr Kotyk, Světlana Kotyková, Tomáš Pavlíček.

Hodovní síň letohrádku Hvězda s modelem pomníku Františka Bílka pro Bílou horu zpřístupněna veřejnosti

Památník národního písemnictví zpřístupňuje veřejnosti nejvyšší patro letohrádku Hvězda, hodovní síň, každou první sobotu v měsíci. Rozlehlý sál s původní podlahou z glazovaných cihel skýtá krásný výhled do okolí. Návštěvníci letohrádku si také budou moci prohlédnout kresby Mikoláše Alše a model národního pomníku Františka Bílka pro Bílou horu. Figuraci pomníku promýšlel autor již od roku 1905 a koncipoval jej jako dynamickou ideovou linii českých dějin od příchodu Čechů až k období po bělohorské porážce. Tento monumentální „obětní stůl dějin s posvátným oltářem“ s prostorným chrámem umístěným pod jeho povrchem zůstal pouze v sádrovém desetinném modelu a patří k nejrozsáhlejším, byť nerealizovaným, projektům Bílkovy pomníkové tvorby.
Více o historii Národního pomníku Františka Bílka zde

ODBORNÁ ČINNOST

Výzva pro badatele

Památník národního písemnictví připravuje sborník Literární archiv č. 47/2015 s pracovním názvem Druhá světová válka v české a světové literatuře. Prosíme o zaslání příspěvků do uvedeného sborníku v závazném termínu
do 28. 2. 2015, rozsah max. 30 normostran. Text v elektronické podobě (WORD) společně se stručným resumé
o 10–20 řádcích zasílejte redaktorce sborníku PhDr. Jarmile Schreiberové:  schreiberova@pamatnik-np.cz.
Anotace

Upozornění pro badatele

Objednání materiálů do studovny fondů PNP. Tel. centrála (+420) 220 516 695 a dále žádejte linku 292 nebo 293.

Upozornění pro badatele starých tisků

V době rekonstrukce depozitáře Památníku národního písemnictví jsou až do odvolání pozastaveny výpůjčky ze sbírky označené signaturou S a SF.
Děkujeme za pochopení.
Knihovna PNP 

PUBLIKACE - právě vyšlo
 

Katalog k výstavě Kdo jsem. Bohumil Hrabal

Rozsáhlou monografickou výstavu s názvem Kdo jsem. Bohumil Hrabal: spisovatel – Čech – Středoevropan doplňuje nově také katalog, jehož editorem je kurátor výstavy PhDr. Tomáš Pavlíček, PhD. 

Z deníků Anny Lauermannové-Mikschové (eds. Tereza Riedlbauchová a Eva Farková)

Edice poprvé zveřejňuje – ve výboru – deníky Anny Lauermannové-Mikschové (1852–1932), která jako spisovatelka vystupovala pod jménem Felix Téver a vedla literární salon ve svém domě na Jungmannově náměstí v Praze. Vybrané úryvky z dochovaných deníků (1872–1929) jsou zaměřeny především na její kontakt s významnými osobnostmi kulturní a politické scény. Na salony a návštěvy se k ní zpočátku dostavovali hosté Riegrovy rodiny a lumírovci, později přibyl okruh kolem Moderní revue a nakonec bratři Čapkové a další osobnosti

Publikace Památníku národního písemnictví další informace

NABÍDKA A SLUŽBY 

Putovní výstavy

Nabídka putovních výstav (uzpůsobeno pro prostředí muzeí, galerií a škol):
1) Putovní verze výstavy K. H. Máchy 1810 –2010.  Zahrnuje 24 panelů o rozměrech 90x70 cm.
2) Putovní verze výstavy Libuše Moníková: Meine Bücher sind teuer. Zahrnuje 12 panelů o rozměrech 90x70 cm.
3) Putovní verze výstavy XIII. trienále českého ex libris, přehlídka současné tvorby za rok 2009 – 2011. Zahrnuje 73 (rozdělitelných) panelů o rozměrech 90x70 cm.
V případě zájmu o putovní výstavy kontaktujte: stehlikova@pamatnik-np.cz nebo tel. 731 448 561
Fotogalerie (nejen putovních) výstav PNP

Pořady na objednání

Kultura knihy – dílničky s dětmi Ladislav Mňačko – Odchody a návraty; Psát, to je moje práce – O. Pavel; Zrcadlo žádnýmu nepochlebuje; Díky Guttenbergovi; Máte-li zájem dostávat pozvánky na pořady a program v elektronické podobě, kontaktujte: kobrlova@pamatnik-np.cz  
Fotogalerie pořadů PNP

Možnost pronájmu prostor PNP pro kulturní účely v Praze

Další informace o pronájmech

Svatební obřady v letohrádku Hvězda

Více zde 
Foto letohrádku Hvězda

 

 Navštivte náš nový facebookový profil.

Strahovské nádvoří 1/132, 118 38 Praha 1, IČ: 00023311
e: post@pamatnik-np.cz, t: +420 220 516 695

Design, koncepce a zpracování - HMS Design & Qwerton Formica