Vítáme Vás na webových stránkách PNP! Naleznete zde elektronické katalogy, zejména Průvodce po fondech literárního archivu, katalogy knihovny a soupisy částí sbírky umožňující dálkový přístup k informacím o sbírce PNP, která představuje více než 12 % národního kulturního dědictví, uloženého v muzeích a galeriích České republiky. 

AKTUALITY

Prázdninový provoz studovny fondů PNP

Informace zde

Podpis Memoranda o spolupráci dne 23. 6. 2016

Ministerstvo kultury České republiky, Městská část Praha 10 a Památník národního písemnictví spojily své síly v projektu, jehož cílem je vytvořit podmínky pro zachování Čapkovy vily, jejího historického inventáře, budoucího využití a zpřístupnění laické i odborné veřejnosti. Memorandum o spolupráci dnes za přítomnosti novinářů svým podpisem slavnostně stvrdili zástupci těchto institucí Ing. Vlastislav Ouroda, Ph.D., Ing. Vladimír Novák a Mgr. Zdeněk Freisleben. 
Více informací zde.

Pražská muzejní noc

V sobotu 11. června proběhla 13. Pražská muzejní noc, které se Památník národního písemnictví již tradičně účastnil. Cílem této akce je propagace muzejní činnosti a nabídka vstupu do galerií a muzeí v opravdu netradiční čas – mezi 19.00 a 01.00 hodinou. V tomto roce se zapojilo 52 kulturních institucí v 80 objektech.
PNP otevřel návštěvníkům letohrádek Hvězda a Malou vilu v Pelléově ulici. Ve Hvězdě se noční zvědavci mohli potkat s žáky ZUŠ Jana Hanuše, konkrétně s dětským pěveckým sborem, klarinetovým kvartetem a souborem zobcových fléten. Každou hodinu se letohrádek rozezněl melodiemi, což v kombinaci s nočním provozem Hvězdy vytvořilo jedinečnou atmosféru. V Malé vile se vyprávělo. Spolek Storytelling začal večer pohádkami na zahradě, během noci představili Teigeho muže (a ženy v případě Toyen) a o půlnoci se opět rozloučili pohádkou, tentokrát spíše pro dospělejší posluchače.
Program PNP letos nalákal do obou objektů přes 800 diváků, posluchačů a zájemců. Jsme velmi rádi za Váš zájem a už teď se těšíme na další ročník.

Havel—Prigov a česká experimentální tvorba

Památník národního písemnictví, Knihovna Václava Havla a The Dmitri Prigov Foundation Vás srdečně zvou na výstavu Havel—Prigov a česká experimentální tvorba. Výstava se koná v letohrádku Hvězda a trvá do 30. 10. 2016. Více informací naleznete zde.

Oznámení o omezení provozu badatelny OUS

Z důvodu stavebních prací v přízemí hlavní budovy PNP na Strahově bude omezen provoz badatelny uměleckých sbírek od 15. 6. do 31. 8. 2016. Ve výjimečných případech bude možné domluvit si badatelskou návštěvu na tel č.: 220 516 695, linka 314 a 310 nebo e-mail: boucek@pamatnik-np.cz, vlaskova@pamatnik-np.cz.

Web oficiálního výročí Karla IV. spuštěn

K výročí 700 let od narození krále a císaře Karla IV. připravila pro všechny aktivní turisty agentura CzechTourism speciální stránku www.karel700let.cz, plnou inspirace k výletům po stopách slavného vladaře.
Čtenáři na karlovském webu naleznou přehledný a interaktivní životopis Otce vlasti, příběhy lokalit spjatých s jeho životem i vládou, stejně jako kalendář výročních akcí s širokým tematickým zaměřením programu.
Skrze web mohou výletníci také plánovat trasy svých cest, vytisknout si mapu a dočíst se více o odkazu největšího českého panovníka v daných lokalitách. Nabízí se 115 karlovských míst rozprostřených po celém Česku a 17 cestovních itinerářů. Stránky jsou k dispozici kromě češtiny také v angličtině, němčině a ruštině

Aktuální informace o stěhování depozitářů Památníku národního písemnictví

Upozorňujeme badatelskou veřejnost, že dne 1. března 2016 byl z důvodu stěhování definitivně uzavřen depozitář v Duchcově. Archivní fondy z mimopražských depozitářů začnou být znovu zpřístupňovány od 1. června 2016 formou dovozu objednávek do Prahy po menších celcích (převáženy budou jednorázově nejvýše 4 kartony). Zahájení plného provozu nového depozitáře v Litoměřicích je plánováno na začátek roku 2017.
Aktuální informace o omezení přístupnosti jednotlivých sbírek a fondů je možno získat v pražské studovně PNP (mail: studovna@pamatnik-np.cz; tel.: 220 516 695, linka 293). 

Významná akvizice pozůstalosti Jindřicha Hořejšího

Díky velkorysému daru dr. Jiřiny Hořejší byly sbírky Památníku národního písemnictví rozšířeny o pozůstalost jejího otce, překladatele a básníka Jindřicha Hořejšího. Součástí daru je knihovna Jindřicha Hořejšího a jeho dcery, dále rukopisy, tisky, fotografie a další přírůstky rozšiřující osobní fond Jindřicha Hořejšího včetně jeho francouzského překladu Osudů dobrého vojáka Švejka za světové války. Výrazným příspěvkem jsou pak dva obrazy Josefa Čapka (Hvězdy I., Předměstské zahradnictví II.) a po jednom malířském díle surrealistů Jindřicha Štyrského (Smrt Orfeova) a Toyen (Přezimování). Akvizici médiím představili na pondělní tiskové konferenci ředitel PNP Zdeněk Freisleben, iniciátor akvizice Petr Kotyk z literárního archivu PNP a Barbora Vlášková z uměleckých sbírek PNP za přítomnosti ministra kultury Daniela Hermana a donátorky Jiřiny Hořejší. Tato akvizice je nejvýznamnějším počinem svého druhu v historii PNP od roku 1989. Mecenášského počinu paní doktorky si velice vážíme.

Sborník "V dialogu s Libuší Moníkovou // Im Dialog mit Libuše Moníková" ke stažení

U příležitosti obnovené a rozšířené literární výstavy V dialogu s Libuší Moníkovou // Im Dialog mit Libuše Moníková, která byla uspořádaná k nedožitým 70. narozeninám spisovatelky v Malé vile PNP, vychází sborník textů věnovaný této české, německy píšící autorce. Sborník obsahuje dosud nezveřejněné juvenilie Moníkové a zároveň plnotextové verze ohlasů literárních odborníků na její tvorbu. Jeho editorkou je autorka rozšířené podoby výstavy Lucie Koutková. Sborník ve formě e-publikace si můžete stáhnout zde

Oceněné nejkrásnější knihy jsou dostupné na webu www.bookreport.cz

V pondělí 31. 8. 2015 proběhla v letohrádku Hvězda derniéra výstavního projektu ZPRÁVA O KNIZE a zároveň křest publikace ZPRÁVA O KNIZE. Výstava už sice skončila, stále si však můžete prohlédnout knihy oceněné v posledních 50 ročnících soutěže Nejkrásnější české knihy roku na webu bookreport.cz

VÝSTAVY

Havel—Prigov a česká experimentální tvorba

Památník národního písemnictví, Knihovna Václava Havla a The Dmitri Prigov Foundation Vás srdečně zvou na výstavu Havel—Prigov a česká experimentální tvorba. Výstava se koná v letohrádku Hvězda a trvá do 30. 10. 2016. Více informací naleznete zde.

Program aktuálního kulturního dění v PNP ke stažení zde
 

ODBORNÁ ČINNOST

Výzva pro badatelskou veřejnost 

Památník národního písemnictví připravuje sborník Literární archiv č. 49/2017 s názvem Literatura a moderní hudba. Ke stému výročí narození Josefa Kainara. Prosíme o zaslání příspěvků do uvedeného sborníku v závazném termínu do 30. 9. 2016, rozsah max. 30 normostran. Text v elektronické podobě (WORD) společně se stručným resumé o 10-20 řádcích zasílejte redaktorce sborníku PhDr. Jarmile Schreiberové: schreiberova@pamatnik-np.cz.
Anotace

Upozornění pro badatele 

Objednání materiálů do studovny fondů PNP. Tel. centrála (+420) 220 516 695 a dále žádejte linku 292 nebo 293.

Upozornění pro badatele starých tisků

V době rekonstrukce depozitáře Památníku národního písemnictví jsou až do odvolání pozastaveny výpůjčky ze sbírky označené signaturou S a SF.
Děkujeme za pochopení.
Knihovna PNP 

PUBLIKACE - právě vyšlo

Dopisy Bedřicha Hrozného literárním osobnostem (ed. Šárka Velhartická, 2015)

Bedřich Hrozný je celosvětově uznávaným zakladatelem oboru chetitologie, který před sto lety rozluštil nově objevený jazyk starověkých Chetitů. Ačkoli o jeho osobnosti vznikla již řada publikací, nebyly dosud zveřejněny dopisy jeho současníkům. Tato edice předkládá ucelený materiál z literárního archivu PNP, jímž je soubor dopisů Bedřicha Hrozného literárním osobnostem. Zásadně doplňuje naše znalosti o životě významného orientalisty, ale přináší i nové poznatky týkající se událostí první poloviny 20. století. 


Lektor A. M. Píša. Výbor lektorských posudků z let 1954–1965 (ed. Naděžda Macurová)

Antonín Matěj Píša, literární a divadelní kritik a teoretik, editor, dramaturg a básník, zaujal v 50. a 60. letech v kulturním dění příznačnou pozici "muže v ústraní". Výmluvným dokladem tohoto stavu je mimo jiné soubor více než 500 lektorských posudků, které psal v letech 1954 až 1965 pro nakladatelství Československý spisovatel. Z tohoto dosud nepublikovaného materiálu vychází předkládaný výbor 50 textů, který ukazuje konzistentnost Píšových literárněkritických názorů, odhaluje možná úskalí či taktizování, ale i neústupnost z uměleckých požadavků kladených na literaturu v tomto literárně i historicky exponovaném období.

 

 

Já, Hvězda

S příchodem letošní sezóny v letohrádku Hvězda je návštěvníkům představen nový průvodce touto výjimečnou renesanční stavbou pod názvem Já, Hvězda. Cílem Památníku národního písemnictví, vydavatele publikace, je poskytnout široké veřejnosti informace o stavebním vývoji letohrádku, o osobě jeho zakladatele, arcivévodovi Ferdinandovi II. Tyrolském a také o unikátní štukové výzdobě této renesanční stavby či obrazu Hvězdy v literatuře. Kniha je dílem kolektivu autorů PNP ve spolupráci s PhDr. Ivanem Muchkou z Ústavu dějin umění AV ČR. Bedekr obsahuje anglickou a německou mutaci textů pro zahraniční návštěvníky. Průvodce si můžete zakoupit v pokladně letohrádku za 150 Kč

                    
 

Publikace Památníku národního písemnictví další informace

NABÍDKA A SLUŽBY 

Putovní výstavy

Nabídka putovních výstav (uzpůsobeno pro prostředí muzeí, galerií a škol):
1) Putovní verze výstavy Kdo jsem. Bohumil Hrabal: spisovatel – Čech – Středoevropan. 26 panelů 90x70 cm. 
2) Putovní verze výstavy K. H. Máchy 1810 –2010.  Zahrnuje 24 panelů o rozměrech 90x70 cm.
3) Putovní verze výstavy Libuše Moníková: Meine Bücher sind teuer. Zahrnuje 12 panelů o rozměrech 90x70 cm.
V případě zájmu o putovní výstavy kontaktujte: eretova@pamatnik-np.cz nebo tel. 778 486 793

Fotogalerie (nejen putovních) výstav PNP

Pořady na objednání

Kultura knihy – dílničky s dětmi Ladislav Mňačko – Odchody a návraty; Psát, to je moje práce – O. Pavel; Zrcadlo žádnýmu nepochlebuje; Díky Guttenbergovi; Máte-li zájem dostávat pozvánky na pořady a program v elektronické podobě, kontaktujte: tschornova@pamatnik-np.cz 
Fotogalerie pořadů PNP

Možnost pronájmu prostor PNP pro kulturní účely v Praze

Další informace o pronájmech

Svatební obřady v letohrádku Hvězda

Více zde 
Foto letohrádku Hvězda

 

 Navštivte náš nový facebookový profil.    Prohlédněte si náš profil na tripadvisor.cz.

Strahovské nádvoří 1/132, 118 38 Praha 1, IČ: 00023311
e: post@pamatnik-np.cz, t: +420 220 516 695

Design, koncepce a zpracování - HMS Design & Qwerton Formica