Vítáme Vás na webových stránkách PNP! Naleznete zde elektronické katalogy, zejména Průvodce po fondech literárního archivu, katalogy knihovny a soupisy částí sbírky umožňující dálkový přístup k informacím o sbírce PNP, která představuje více než 12 % národního kulturního dědictví, uloženého v muzeích a galeriích České republiky. 

AKTUALITY

Premiéra sborníku "V dialogu s Libuší Moníkovou // Im Dialog mit Libuše Moníková"

U příležitosti obnovené a rozšířené literární výstavy V dialogu s Libuší Moníkovou // Im Dialog mit Libuše Moníková, která byla uspořádaná k nedožitým 70. narozeninám spisovatelky v Malé vile PNP, vychází sborník textů věnovaný této české, německy píšící autorce. Sborník obsahuje dosud nezveřejněné juvenilie Moníkové a zároveň plnotextové verze ohlasů literárních odborníků na její tvorbu. Jeho editorkou je autorka rozšířené podoby výstavy Lucie Koutková. Sborník ve formě e-publikace si můžete stáhnout zde

Pokračování festivalu Literáti z naší čtvrti

PNP se i letos zapojil do projektu Literáti z naší čtvrti. Tentokrát budou za Prahu 6 představeni: básnířka Bohumila Grögerová, zpěvák a textař Vladimír Merta, režisér a herec Jan Schmid a spisovatelka Libuše Moníková. Pozvánka na festival ke stažení zde.

Kolokvium Metodického centra k problematice učebnic 

Metodické centrum pro knižní kulturu a literární muzea při PNP pořádá kolokvium k problematice učebnic, které se uskuteční v pátek 27. listopadu od 10 do 15 hodin v sále Boženy Němcové na Strahově. Po úvodním referátu „Vizuální prvky v učebnicích: analýzy, efekty, problémy a možná řešení“ (Petr Knecht, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity a Institut výzkumu školního vzdělávání, Brno) bude zahájena rozprava.

Cílem připravovaného setkání je otevřít dialog mezi zástupci zainteresovaných stran, kteří mohou přispět svým názorem a zkušenostmi do diskuse k tématu vizuální podoby budoucích výukových materiálů pro školy. Setkání se uskuteční v Památníku národního písemnictví, který je rovněž pořadatelem a garantem soutěže Nejkrásnější české knihy roku, v jejímž rámci je už tradičně udělována cena v kategorii učebnic.

V případě zájmu je nutné se zaregistrovat se na adrese: veronika.sladka@gmail.com nebo petruzelkova@pamatnik-np.cz

Ľudovít Štúr a jeho odkaz v česko‐slovenskom kontexte

PNP spolupořádal konferenci věnovanou 200. výročí narození předního slovenského romantika Ľudovíta Štúra. Mezinárodní vědecká konference Ľudovít Štúr a jeho odkaz v česko-slovenskom kontexte proběhla 19. listopadu v sále Boženy Němcové. Vystoupili na ní čtyři přední badatelé ze Slovenska. Hlavní organizátor konference pražský Slovenský institut ve svých prostorách zahájil v tento den výstavu s názvem V službe ducha a národa. Více informací naleznete v pozvánce

Oceněné nejkrásnější knihy jsou dostupné na webu www.bookreport.cz

V pondělí 31. 8. 2015 proběhla v letohrádku Hvězda derniéra výstavního projektu ZPRÁVA O KNIZE a zároveň křest publikace ZPRÁVA O KNIZE. Výstava už sice skončila, stále si však můžete prohlédnout knihy oceněné v posledních 50 ročnících soutěže Nejkrásnější české knihy roku na webu bookreport.cz

Upřesňující informace o stěhování depozitářů Památníku národního písemnictví

Upozorňujeme badatelskou veřejnost, že dne 17. července 2015 bude v souvislosti se stěhováním do nového depozitáře definitivně uzavřena badatelna ve Starých Hradech u Libáně. Stěhování depozitáře v Duchcově bude zahájeno v prvních měsících roku 2016, žádáme proto badatele, aby do 29. února 2016 vrátili své výpůjčky z duchcovského depozitáře. Materiál musí být před stěhováním založen zpět do fondů. Aktuální informace o omezení přístupnosti jednotlivých sbírek a fondů je možné získat v pražské studovně PNP (mail: studovna@pamatnik-np.cz; tel.: 220 516 695, linka 293).

VÝSTAVY

Nejkrásnější české knihy roku 2014 v Národním technickém muzeu

Ačkoli již skončila výstava ZPRÁVA O KNIZE, vítězné knihy letošního ročníku soutěže si nyní můžete prohlédnout v expozici Tiskařství Národního technického muzea. Vystaveny jsou knihy umístěné ve všech kategoriích včetně publikací, které se dostaly do užšího výběru. Nejkrásnější české knihy bude možné zhlédnout až do 29. května 2016. Více informací zde.

Program aktuálního kulturního dění v PNP ke stažení zde
 

ODBORNÁ ČINNOST

Výzva pro badatele

Památník národního písemnictví připravuje sborník Literární archiv č. 48/2016 s názvem Dítě - dětství - literatura. Prosíme o zaslání příspěvků do uvedeného sborníku v závazném termínu do 31. 1. 2016, rozsah max. 30 normostran. Text v elektronické podobě (WORD) společně se stručným resumé o 10-20 řádcích zasílejte redaktorce sborníku PhDr. Jarmile Schreiberové: schreiberova@pamatnik-np.cz.
Anotace 

Upozornění pro badatele 

Studovna fondů PNP bude v srpnu uzavřena. Děkujeme za pochopení.
Objednání materiálů do studovny fondů PNP. Tel. centrála (+420) 220 516 695 a dále žádejte linku 292 nebo 293.

Upozornění pro badatele starých tisků

V době rekonstrukce depozitáře Památníku národního písemnictví jsou až do odvolání pozastaveny výpůjčky ze sbírky označené signaturou S a SF.
Děkujeme za pochopení.
Knihovna PNP 

PUBLIKACE - právě vyšlo

Dopisy Bedřicha Hrozného literárním osobnostem (ed. Šárka Velhartická, 2015)

Bedřich Hrozný je celosvětově uznávaným zakladatelem oboru chetitologie, který před sto lety rozluštil nově objevený jazyk starověkých Chetitů. Ačkoli o jeho osobnosti vznikla již řada publikací, nebyly dosud zveřejněny dopisy jeho současníkům. Tato edice předkládá ucelený materiál z literárního archivu PNP, jímž je soubor dopisů Bedřicha Hrozného literárním osobnostem. Zásadně doplňuje naše znalosti o životě významného orientalisty, ale přináší i nové poznatky týkající se událostí první poloviny 20. století. 


Lektor A. M. Píša. Výbor lektorských posudků z let 1954–1965 (ed. Naděžda Macurová)

Antonín Matěj Píša, literární a divadelní kritik a teoretik, editor, dramaturg a básník, zaujal v 50. a 60. letech v kulturním dění příznačnou pozici "muže v ústraní". Výmluvným dokladem tohoto stavu je mimo jiné soubor více než 500 lektorských posudků, které psal v letech 1954 až 1965 pro nakladatelství Československý spisovatel. Z tohoto dosud nepublikovaného materiálu vychází předkládaný výbor 50 textů, který ukazuje konzistentnost Píšových literárněkritických názorů, odhaluje možná úskalí či taktizování, ale i neústupnost z uměleckých požadavků kladených na literaturu v tomto literárně i historicky exponovaném období.

 

 

Já, Hvězda

S příchodem letošní sezóny v letohrádku Hvězda je návštěvníkům představen nový průvodce touto výjimečnou renesanční stavbou pod názvem Já, Hvězda. Cílem Památníku národního písemnictví, vydavatele publikace, je poskytnout široké veřejnosti informace o stavebním vývoji letohrádku, o osobě jeho zakladatele, arcivévodovi Ferdinandovi II. Tyrolském a také o unikátní štukové výzdobě této renesanční stavby či obrazu Hvězdy v literatuře. Kniha je dílem kolektivu autorů PNP ve spolupráci s PhDr. Ivanem Muchkou z Ústavu dějin umění AV ČR. Bedekr obsahuje anglickou a německou mutaci textů pro zahraniční návštěvníky. Průvodce si můžete zakoupit v pokladně letohrádku za 150 Kč

                    
 

Publikace Památníku národního písemnictví další informace

NABÍDKA A SLUŽBY 

Putovní výstavy

Nabídka putovních výstav (uzpůsobeno pro prostředí muzeí, galerií a škol):
1) Putovní verze výstavy Kdo jsem. Bohumil Hrabal: spisovatel – Čech – Středoevropan. 26 panelů 90x70 cm. 
2) Putovní verze výstavy K. H. Máchy 1810 –2010.  Zahrnuje 24 panelů o rozměrech 90x70 cm.
3) Putovní verze výstavy Libuše Moníková: Meine Bücher sind teuer. Zahrnuje 12 panelů o rozměrech 90x70 cm.
V případě zájmu o putovní výstavy kontaktujte: eretova@pamatnik-np.cz nebo tel. 778 486 793

Fotogalerie (nejen putovních) výstav PNP

Pořady na objednání

Kultura knihy – dílničky s dětmi Ladislav Mňačko – Odchody a návraty; Psát, to je moje práce – O. Pavel; Zrcadlo žádnýmu nepochlebuje; Díky Guttenbergovi; Máte-li zájem dostávat pozvánky na pořady a program v elektronické podobě, kontaktujte: tschornova@pamatnik-np.cz 
Fotogalerie pořadů PNP

Možnost pronájmu prostor PNP pro kulturní účely v Praze

Další informace o pronájmech

Svatební obřady v letohrádku Hvězda

Více zde 
Foto letohrádku Hvězda

 

 Navštivte náš nový facebookový profil.    Prohlédněte si náš profil na tripadvisor.cz.

Strahovské nádvoří 1/132, 118 38 Praha 1, IČ: 00023311
e: post@pamatnik-np.cz, t: +420 220 516 695

Design, koncepce a zpracování - HMS Design & Qwerton Formica