Prezentace NČKR 2019
říjen 2020 – LITR Olomouc
září/říjen 2020 – Husitské muzeum v Táboře a festival Tabook 
říjen 2020 – Designblok 
listopad 2020/únor 2021 – Moravská galerie v Brně

Prezentace NČKR 2018
Listopad 2019/březen 2020 – Moravská galerie v Brně
Únor 2020 – Mezinárodní knižní veletrh ve Vilniusu
Únor 2020 – Účast v mezinárodní soutěži Best Book Design from all over the World

Nominační videa a přednášku z vyhlášení NČKR 2018 najdete na kanále YOUTUBE

 

Hlavním partnerem soutěže Nejkrásnější české knihy roku je Canon, od kterého vítěz kategorie Cena pro mladé úpravce do 30 let získá fotoaparát.

 

 

 

 

Harmonogram NČKR 2019

6. 2. – 11. 2. 2020 | zasedání poroty                                                              
12. 2. 2020 | vyhlášení nominací                                                                               
květen 2020 | vyhlášení výsledků

Nejkrásnější české knihy roku každoročně pořádá Ministerstvo kultury ČR a Památník národního písemnictví. V soutěži o nejlepší knižní design je hodnoceno grafické, ilustrační a polygrafické zpracování knih vydaných v českých nakladatelstvích a vytištěných v českých tiskárnách vždy za poslední kalendářní rok (rozhoduje údaj v tiráži).

Ceny NČKR se udělují v sedmi kategoriích. V každé kategorii jsou vyhlašována první tři místa, přičemž 1. místo, Cena ministra kultury ČR, je honorováno částkou 50 000 Kč.

Památník národního písemnictví a Uměleckoprůmyslové museum v Praze udělují navíc cenu grafikovi do 30 let, Památník národního písemnictví uděluje studentským pracím cenu Arna Sáňky, svou cenu uděluje i Spolek českých bibliofilů, SČUG Hollar, Unie grafického designu a Svaz polygrafických podnikatelů.

Soutěž se vyhlašuje v listopadu, uzávěrka přihlášek je v polovině ledna a slavnostní vyhlášení výsledků probíhá v dubnu. 

Oceněné knihy jsou prezentovány v PNP, na veletrhu Svět knihy, festivalech LITR OlomoucTabookDesignblok, v Moravské galerii v Brně atd. Také se účastní soutěže o nejlepší knižní design světa, mezinárodních veletrhů a výstav.

Soutěž je řízená direktoriem ve složení:
Mgr. Zdeněk Freisleben, ředitel PNP; Mgr. Blanka Skučková, vedoucí Odd. literatury a knihoven MK ČR; Bohumil Fišer, Odd. literatury a knihoven MK ČR; Bc. et Bc. Eliška Boumová, tajemnice soutěže.

PRESS CENTRUM NČKR 2019 

Dějiny soutěže v datech
Soutěžní řád NČKR
Jednací řád NČKR