O NČKR

V soutěži Nejkrásnější české knihy, jejíž kořeny spadají do roku 1928, je hodnoceno grafické, ilustrační a polygrafické zpracování knih vydaných v českých nakladatelstvích a vytištěných v českých tiskárnách vždy za poslední kalendářní rok.

Ceny NKČR se udělují v těchto kategoriích*:

  1. odborná literatura
  2. krásná literatura
  3. literatura pro děti a mládež
  4. učebnice pro školy všech stupňů a ostatní didaktické pomůcky
  5. knihy o výtvarném umění
  6. katalogy
  7. bibliofilie a autorské knihy

V každé kategorii jsou vyhlašována první tři místa, přičemž 1. místo je honorováno částkou 50 000 Kč.

Památník národního písemnictví uděluje navíc cenu grafikovi do 30 let, studentským pracím cenu Arna Sáňky, svou cenu uděluje i Spolek českých bibliofilů, SČGU Hollar, TypoDesignClub a Svaz polygrafických podnikatelů.

Soutěž se vyhlašuje v listopadu, uzávěrka přihlášek je v polovině ledna a slavnostní vyhlášení výsledků probíhá v dubnu.

Oceněné knihy jsou poté vystaveny v PNP, na veletrhu Svět knihy, Designbloku, Moravské galerii v Brně a Národním technickém muzeu.

MK ČR, které soutěž spolupořádá, zajišťuje účast v soutěži nejkrásnějších knih světa, mezinárodních veletrzích a výstavách.

Soutěžní řád (PDF / 352 KB)
Jednací řád (PDF / 564 KB)

* Více o kategoriích najdete zde

 

www.bookreport.cz

NČKR 2015 na facebooku

 

Dějiny soutěže

1928 Spolek českých bibliofilů uspořádal poprvé soutěž o krásnou knihu (1928–1940).

1959 Český komitét knižní kultury na ni navázal podobnou soutěží (1959–1963).

1965 Soutěž byla ustavena jako celostátní akce zajišťovaná ústředími české a slovenské knižní kultury a organizovaná PNP (vydání katalogu, uspořádání výstavy oceněných knih). Do roku 1992 bylo pořadatelem na české straně Ministerstvo kultury a PNP, na slovenské straně Slovenské ustredie knižnéj kultúry a Matice slovenská. Instituce se pravidelně střídaly v organizačních povinnostech a v předsednictví poroty.

1968 PNP poprvé udělil Cenu Arna Sáňky (1892–1966), známého sběratele a bibliofila, určenou posluchačům středních a vysokých škol výtvarného zaměření.

1993 Soutěž Nejkrásnější české knihy zahájila existenci v nových politických, ekonomických a kulturních podmínkách. Soutěž prošla složitým vývojem (změny statutu, jednacího řádu, systému hodnocení kategorií, kritérií výběru souboru nejkrásnějších knih, druhu a počtu udělovaných cen aj.). Pořadateli soutěže jsou MK ČR a PNP.

1995 K pořadatelům se připojil Svaz polygrafických podnikatelů, který uděluje cenu tiskárnám za kvalitní polygrafické zpracování. Vyhlášení výsledků a výstava se konaly v letech 1995–1996 na Výstavišti v Praze 7 v rámci veletrhu Svět knihy.

1997 Změnu v zaměření soutěže znamenalo rozhodnutí pořadatelů udělovat ceny MK ČR přímo nakladatelům nesoucím veškerou odpovědnost za obsahovou i formální úroveň vydávané produkce. Knihy se začaly hodnotit v sedmi kategoriích, ceny se udělují knize, která se umístí na prvním místě v každé kategorii každoročně k 23. dubnu, který je Světovým dnem knihy a autorských práv.

1998 K pořadatelům se připojilo občanské sdružení TypoDesignClub, které uděluje cenu za vynikající grafickou úpravu.

1999 K pořadatelům se připojil SČUG Hollar, který uděluje cenu za nejlepší ilustrační soubor.

2003 Vydáno nařízení vlády č. 5/2003 ze dne 16. 12. 2002 o oceněních v oblasti kultury udělovaných Ministerstvem kultury. Cena za nejkrásnější knihu roku se uděluje k ohodnocení neperiodické publikace jako technického výrobku a funkčního předmětu, která nebyla dosud v této polygrafické a výtvarné podobě vydána (§ 17, odst. 1).

2006 Nařízením vlády č. 98/2006 ze dne 8. 3. 2006 o oceněních v oblasti kultury udělovaných Ministerstvem kultury byl snížen počet soutěžních kategorií na šest. Cenu tvoří diplom a peněžní ocenění ve výši 50 000 Kč pro 1. místo v každé kategorii.

 

Strahovské nádvoří 1/132, 118 38 Praha 1, IČ: 00023311
e: post@pamatnik-np.cz, t: +420 220 516 695

Design, koncepce a zpracování - HMS Design & Qwerton Formica