Harmonogram NČKR 2017

Vyhlášení soutěže a zveřejnění přihlášky na webu PNP: 15. 11. 2017 od 16.00 hod.
Uzávěrka přijímání přihlášek: 17. 1. 2018
Zasedání komisí: 8. 2. – 13. 2. 2018
Tisková konference a vyhlášení nominací: 14. 2. 2018

Slavnostní ceremoniál a vernisáž výstavy: 19. 4. 2018, letohrádek Hvězda


 

 

 

 


UPOZORNĚNÍ: Ve dnech 21. – 22. 12. a 27. – 29. 12. 2017 nebude možné osobní doručení a převzetí přihlášených publikací v PNP, Pelléova 20/70, Praha 6.
Děkujeme za pochopení. 

V soutěži Nejkrásnější české knihy roku je hodnoceno grafické, ilustrační a polygrafické zpracování knih vydaných v českých nakladatelstvích a vytištěných v českých tiskárnách vždy za poslední kalendářní rok.

Ceny NKČR se udělují v sedmi kategoriích. V každé kategorii jsou vyhlašována první tři místa, přičemž 1. místo je honorováno částkou 50 000 Kč.

Památník národního písemnictví a Uměleckoprůmyslové museum v Praze udělují navíc cenu grafikovi do 30 let, Památník národního písemnictví uděluje studentským pracím cenu Arna Sáňky, svou cenu uděluje i Spolek českých bibliofilů, SČUG Hollar, Unie grafického designu a Svaz polygrafických podnikatelů.

Soutěž se vyhlašuje v listopadu, uzávěrka přihlášek je v polovině ledna a slavnostní vyhlášení výsledků probíhá v dubnu. Výstava NČKR se koná každoročně od dubna do května v letohrádku Hvězda. 

Oceněné knihy jsou poté vystaveny v PNP, na veletrhu Svět knihyDesignbloku, v Moravské galerii v Brně a Národním technickém muzeu.

MK ČR, které soutěž spolupořádá, zajišťuje účast v soutěži nejkrásnějších knih světa, na mezinárodních veletrzích a výstavách.

Soutěž je řízená direktoriem ve složení:
Mgr. Zdeněk Freisleben, ředitel PNP; Mgr. Veronika Rollová, Ph.D., tajemnice soutěže; Mgr. Blanka Skučková, vedoucí Odd. literatury a knihoven MK ČR; Bohumil Fišer, Odd. literatury a knihoven MK ČR

Dějiny soutěže v datech