Soutěž NČKR

O NČKR

V soutěži Nejkrásnější české knihy roku je hodnoceno grafické, ilustrační a polygrafické zpracování knih vydaných v českých nakladatelstvích a vytištěných v českých tiskárnách vždy za poslední kalendářní rok.

Ceny NKČR se udělují v sedmi kategoriích. V každé kategorii jsou vyhlašována první tři místa, přičemž 1. místo je honorováno částkou 50 000 Kč.

Památník národního písemnictví uděluje navíc cenu grafikovi do 30 let, studentským pracím cenu Arna Sáňky, svou cenu uděluje i Spolek českých bibliofilů, SČGU Hollar, TypoDesignClub a Svaz polygrafických podnikatelů.

Soutěž se vyhlašuje v listopadu, uzávěrka přihlášek je v polovině ledna a slavnostní vyhlášení výsledků probíhá v dubnu.

Oceněné knihy jsou poté vystaveny v PNP, na veletrhu Svět knihy, Designbloku, v Moravské galerii v Brně a Národním technickém muzeu.

MK ČR, které soutěž spolupořádá, zajišťuje účast v soutěži nejkrásnějších knih světa, na mezinárodních veletrzích a výstavách.

 

Dějiny soutěže v datech

Foto: Martin Hlavica