Prezentace NČKR 2018
červenec 2019 – Galerie CZECHDESIGN
srpen 2019 – Muzeum umění a designu Benešov
září 2019 – NČKR 2018 v Husitském muzeu v Táboře na festival Tabook
září 2019 – LITR Olomouc
říjen 2019 – Designblok  | Prague International Design Festival
říjen 2019 – Mezinárodní knižní veletrh ve Frankfurtu
prosinec 2019/duben 2020 – Moravská galerie v Brně

Hlavním partnerem soutěže Nejkrásnější české knihy roku je Canon od kterého vítěz kategorie Cena pro mladé úpravce do 30 let získá fotoaparát.

 

 

PŘIHLÁŠKY DO 55. ROČNÍKU SOUTĚŽE NČKR 2019 BUDOU OTEVŘENY OD 15. LISTOPADU

V soutěži Nejkrásnější české knihy roku je hodnoceno grafické, ilustrační a polygrafické zpracování knih vydaných v českých nakladatelstvích a vytištěných v českých tiskárnách vždy za poslední kalendářní rok.

Ceny NKČR se udělují v sedmi kategoriích. V každé kategorii jsou vyhlašována první tři místa, přičemž 1. místo je honorováno částkou 50 000 Kč.

Památník národního písemnictví a Uměleckoprůmyslové museum v Praze udělují navíc cenu grafikovi do 30 let, Památník národního písemnictví uděluje studentským pracím cenu Arna Sáňky, svou cenu uděluje i Spolek českých bibliofilů, SČUG Hollar, Unie grafického designu a Svaz polygrafických podnikatelů.

Soutěž se vyhlašuje v listopadu, uzávěrka přihlášek je v polovině ledna a slavnostní vyhlášení výsledků probíhá v dubnu.  

Oceněné knihy jsou vystaveny v PNP, na veletrhu Svět knihy, festivalu TabookDesignbloku, v Moravské galerii v Brně atd.

MK ČR, které soutěž spolupořádá, zajišťuje účast v soutěži nejkrásnějších knih světa, na mezinárodních veletrzích a výstavách.

Soutěž je řízená direktoriem ve složení:
Mgr. Zdeněk Freisleben, ředitel PNP; Mgr. Blanka Skučková, vedoucí Odd. literatury a knihoven MK ČR; Bohumil Fišer, Odd. literatury a knihoven MK ČR; Bc. et Bc. Eliška Boumová, tajemnice soutěže.

Dějiny soutěže v datech

Soutěžní řád NČKR

Jednací řád NČKR