Harmonogram NČKR 2016

Vyhlášení soutěže: 10. 11. 2016
Uzávěrka přijímání přihlášek: 16. 1. 2017
Zasedání komisí: 30. 1. – 2. 2. 2017

Slavnostní ceremoniál a vernisáž výstavy: 19. 4. 2017, letohrádek Hvězda

Konec výstavy: 28. 5. 2017
 

 

 

 


 

V soutěži Nejkrásnější české knihy roku je hodnoceno grafické, ilustrační a polygrafické zpracování knih vydaných v českých nakladatelstvích a vytištěných v českých tiskárnách vždy za poslední kalendářní rok.

Ceny NKČR se udělují v sedmi kategoriích. V každé kategorii jsou vyhlašována první tři místa, přičemž 1. místo je honorováno částkou 50 000 Kč.

Památník národního písemnictví uděluje navíc cenu grafikovi do 30 let, studentským pracím cenu Arna Sáňky, svou cenu uděluje i Spolek českých bibliofilů, SČUG Hollar, Unie grafického designu a Svaz polygrafických podnikatelů.

Soutěž se vyhlašuje v listopadu, uzávěrka přihlášek je v polovině ledna a slavnostní vyhlášení výsledků probíhá v dubnu. Výstava NČKR se koná každoročně od dubna do května v letohrádku Hvězda. 

Oceněné knihy jsou poté vystaveny v PNP, na veletrhu Svět knihyDesignbloku, v Moravské galerii v Brně a Národním technickém muzeu.

MK ČR, které soutěž spolupořádá, zajišťuje účast v soutěži nejkrásnějších knih světa, na mezinárodních veletrzích a výstavách.

Dějiny soutěže v datech