Prezentace NČKR 2018
Listopad 2019/duben 2020 – Moravská galerie v Brně
Únor 2020 – Mezinárodní knižní veletrh ve Vilniusu
Únor 2020 – Účast v mezinárodní soutěži Best Book Design from all over the World
Březen 2020 – Mezinárodní knižní festival v Lipsku

Nominační videa a přednášku z vyhlášení NČKR 2018 najdete na kanále YOUTUBE

Prezentace NČKR 2019
květen 2020 – Svět knihy Praha
září 2020 – LITR Olomouc
září/říjen 2020 – Husitské muzeum v Táboře a festival Tabook 
říjen 2020 – Designblok 
listopad 2020/únor 2021 – Moravská galerie v Brně

 

Hlavním partnerem soutěže Nejkrásnější české knihy roku je Canon od kterého vítěz kategorie Cena pro mladé úpravce do 30 let získá fotoaparát.

 

 

 

 

Adresa pro doručení přihlášených knih do soutěže:
Soutěž NČKR
Eliška Boumová
Památník národního písemnictví
Strahovské nádvoří 1
118 38 Praha 1 – Hradčany

Přihlášky byly přijímány do 15. ledna 2020.

Nejkrásnější české knihy roku každoročně pořádá Ministerstvo kultury ČR a Památník národního písemnictví. V soutěži o nejlepší knižní design je hodnoceno grafické, ilustrační a polygrafické zpracování knih vydaných v českých nakladatelstvích a vytištěných v českých tiskárnách vždy za poslední kalendářní rok (rozhoduje údaj v tiráži).

Ceny NČKR se udělují v sedmi kategoriích. V každé kategorii jsou vyhlašována první tři místa, přičemž 1. místo, Cena ministra kultura ČR, je honorováno částkou 50 000 Kč.

Památník národního písemnictví a Uměleckoprůmyslové museum v Praze udělují navíc cenu grafikovi do 30 let, Památník národního písemnictví uděluje studentským pracím cenu Arna Sáňky, svou cenu uděluje i Spolek českých bibliofilů, SČUG Hollar, Unie grafického designu a Svaz polygrafických podnikatelů.

Soutěž se vyhlašuje v listopadu, uzávěrka přihlášek je v polovině ledna a slavnostní vyhlášení výsledků probíhá v dubnu. 

Oceněné knihy jsou prezentovány v PNP, na veletrhu Svět knihy, festivalech LITR OlomoucTabookDesignblok, v Moravské galerii v Brně atd. Také se účastní soutěže o nejlepší knižní design světa, mezinárodních veletrhů a výstav.

Soutěž je řízená direktoriem ve složení:
Mgr. Zdeněk Freisleben, ředitel PNP; Mgr. Blanka Skučková, vedoucí Odd. literatury a knihoven MK ČR; Bohumil Fišer, Odd. literatury a knihoven MK ČR; Bc. et Bc. Eliška Boumová, tajemnice soutěže.

Dějiny soutěže v datech
Soutěžní řád NČKR
Jednací řád NČKR