FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

Prezentace NČKR 2019
květen 2020 – online vyhlášení vítězů
červenec 2020 – předání ocenění
červenec/listopad 2020 – Z hvězdy kruh nejkrásnějších knih
srpen/září 2020 – MUD Benešov
září/říjen 2020 – Husitské muzeum v Táboře a festival Tabook 
říjen 2020 – LITR Olomouc
říjen 2020 – Designblok
říjen 2020 – knižní veletrh Frankfurt
listopad 2020 – knižní veletrh Vídeň
listopad 2020/únor 2021 – Moravská galerie v Brně

 

Hlavním partnerem soutěže Nejkrásnější české knihy roku je Canon, od kterého vítěz kategorie Cena pro mladé úpravce do 30 let získá fotoaparát.

 

 

 

 

Vyhlášení výsledků 55. ročníku soutěže o Nejkrásnější české knihy roku 2019  proběhlo formou videa, které od středy 27. května najdete na Youtube kanálu. Nejkrásnější české knihy roku 2019 jsou od 16. července do 1. listopadu součástí výstavy Z hvězdy kruh nejkrásnějších knih Česka, Německa, Polska, Slovenska a Švýcarska v letohrádku Hvězda.

6. 2. – 11. 2. 2020 | zasedání poroty                                                              
12. 2. 2020 | vyhlášení nominací                                                                               
27. 5. 2020 | online vyhlášení výsledků
15. 7. 2020 | slavnostní předání cen vítězům

Nejkrásnější české knihy roku každoročně pořádá Ministerstvo kultury ČR a Památník národního písemnictví. V soutěži o nejlepší knižní design je hodnoceno grafické, ilustrační a polygrafické zpracování knih vydaných v českých nakladatelstvích a vytištěných v českých tiskárnách vždy za poslední kalendářní rok (rozhoduje údaj v tiráži).

Ceny NČKR se udělují v sedmi kategoriích. V každé kategorii jsou vyhlašována první tři místa, přičemž 1. místo, Cena Ministerstva kultury ČR, je honorováno částkou 50 000 Kč.

Památník národního písemnictví a Uměleckoprůmyslové museum v Praze udělují navíc cenu grafikovi do 30 let, Památník národního písemnictví uděluje studentským pracím cenu Arna Sáňky, svou cenu uděluje i Spolek českých bibliofilů, SČUG Hollar, Unie grafického designu a Svaz polygrafických podnikatelů.

Soutěž se vyhlašuje v listopadu, uzávěrka přihlášek je v polovině ledna a slavnostní vyhlášení výsledků probíhá v dubnu. 

Oceněné knihy jsou prezentovány v PNP, na veletrhu Svět knihy, festivalech LITR OlomoucTabookDesignblok, v Moravské galerii v Brně atd. Také se účastní soutěže o nejlepší knižní design světa, mezinárodních veletrhů a výstav.

Soutěž je řízená direktoriem ve složení:
Mgr. Zdeněk Freisleben, ředitel PNP; Mgr. Blanka Skučková, vedoucí Odd. literatury a knihoven MK ČR; Bohumil Fišer, Odd. literatury a knihoven MK ČR; Bc. et Bc. Eliška Boumová, tajemnice soutěže.

PRESS CENTRUM NČKR 2019 

Dějiny soutěže v datech
Soutěžní řád NČKR
Jednací řád NČKR