CENA SGČU HOLLAR ZA ILUSTRACE

CENA TYPODESIGNCLUBU ZA GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ

CENA VOJTĚCHA PREISSIGA (SPOLEK ČESKÝCH BIBLIOFILŮ)